Redaktionen

Anton Bohs – karikatyrtecknare

Anton Bohs – karikatyrtecknare

Johan Svensson, "Svän Johan", född 1899 i Bodarna. Hemmansägare i Haraldsarvet. Medarbetare i Mora Tidning med uppteckningar och lokala nyheter. Aktiv inom RLF och IOGT Riksspelman. På sin 100-årsfest spelade han fiol, höll tal och läste en dikt. Belönad med Mora kulturpris.
Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs föddes i Bengtsarvet 1905. Redan i tidiga barnaår visade han anlag för sitt stora intresse att teckna. ...
Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Vik Mats Andersson, född 1858. Hemmansägare i Utanmyra, v. ordförande i kommunalnämnden, nämndeman och ...
Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anders Hagman, Bus Anders Andersson, Anders Holmer
Axplock, gammalt om odling

Axplock, gammalt om odling

Linnes Dataresa 1734. Mora sochn. " - När folket fara bort att hösta, lemnas ett par utlefvade gummor och hos ...
Bildsvit om byggnader

Bildsvit om byggnader

År 1917. Gamla gården, fanjunkar- och kaptenboställe. År 1926 Sollerön Vägskälet vid Gatukittan.Vägen, till ...
Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Do tilställnindji trodd I då att ä suld slut minn jänn förskrättjäls ryktyt ... mään, ä djick ju bätter äld I ...
Efterlysning

Efterlysning

I Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift för år 1922 har Anders Gagner skrivit om "Ett romerskt mynt funnet i Gagnef" ...
En alfwarsam klädedrägt

En alfwarsam klädedrägt

Utdrag ur Soph. Magd. Församlings kyrko-Råds och Sockne Protocoller. År 1793 den 6 October voro samtlige ...
En ung församlings första bekymmer

En ung församlings första bekymmer

Sollerön hade äntligen efter mycken strävan blivit egen SOPHIA MAGDALENA församling, och kyrktuppen kunde 1781 ...
Fäboden i bild

Fäboden i bild

Fäbodarna och fäbodlivet intresserade redan tidigt många, som började utnyttja kameran och bilden som uttryck för ...
Glimtar från 1987

Glimtar från 1987

Var vädret ett allmänt samtalsämne under 1986 blev väderleken det ännu mera under det år som gått. Under januari ...
Glimtar från 1989

Glimtar från 1989

Så har vi då lagt ännu ett år in i minnets arkiv, på samma gång som vi lämnat bakom oss nittonhundratalets åttonde ...
Glimtar från 2004

Glimtar från 2004

Ännu ett år har gått och Rull Elsa som tidigare fått oss att minnas har lämnat över till oss i redaktionen att ...
Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson, född 1877, död 1959, flitig upptecknare åt Landsmålsarkivet. Hans uppsatser i skilda ämnen, foton och teckningar har ingått i många årgångar av Sool-Öen. Artikel om honom finns på sidan 20 i årgång 1978.
Istorior 2023

Istorior 2023

(Ä e flerär så a kemi minn istorior, å då bi ä so att stavnindji å dialäktär bi litä uläjjk – ifall ir ...
Karl Lärka

Karl Lärka

Karl Lärka föddes den 24 juli 1892 och i år erinras om etthundraårsminnet av hans födelse, bl.a. med ett ...
Koopen

Koopen

Gamla foton från Koopen
Mått, vikter m.m

Mått, vikter m.m

Ytmått från 1700-talet (Alla mått ungefärliga, då storleken skiftar från olika orter och tider.)1 tunnland = 2 ...
Minnesruna över Helmer Nilsson

Minnesruna över Helmer Nilsson

I Helmer Nilssons dödsannons stod att läsa "Jag har önskat att få dö på min ö ". Det fick han också, ...
Offertallen

Offertallen

Efter träsnitt av Otto Holmström. Tallen var ett välkänt landmärke för buförande och sjöfarande mellan ön och ...
Ordlista

Ordlista

a dödaåt den dära andamåt andenattumbakoma ästimåt ...
Ordlista

Ordlista

rådnskogsråbegantidig hösttjyrikontjynärkornamotali detta sammanhang ej riktigt kryrepärbättrarJonsbylfarbror ...
Ordlista

Ordlista

attnhattengätetumvalladejesumenensamkryturkreaturkålletumkalladeljot-sturtväldigt stortnöd ...
Ordlista

Ordlista

(vir) fiätum – följdekripper – barnenkum ättär - kom efterräddet iveg - skrämde bortsturbubben – storhundentåjta – ...
Ordlista 1978

Ordlista 1978

ageråmhavrehalma ostimtill höstenarmbliharmligtbälla levabort lämna kvardjörgnetspindelnätembåkåhembakatetadet ...
Protokoll om klädedräkten

Protokoll om klädedräkten

I förra årets krönika återgavs solleröbornas svar å Consistorie cirkulär ang. "fastställande af en alfwarsam och ...
Skolbarn 1919

Skolbarn 1919

Skolbarn 1919, foto: Bond Johan Andersson.Sittande fr. v. Maria Svarven, Skinnar Margit, Skräddar Anders, Sturull ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Här följer forts. av den skildring som påbörjades i 1972 års krönika och som härrör från ett handskrivet ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I "Sool-Oen" 1972 påbörjades en krönika från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden Henrik Ericsson. ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades en skildring, härrörande från ett handskrivet manuskript, förvarat i Sollerö ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Den nya kyrkan bygges, till stor del av ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i »Sool-Öen« 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Insamling av medel och planering av ...
Sollerö hembygdsförening 2022

Sollerö hembygdsförening 2022

När vi gick in i 2022 pågick fortfarande pandemin. Merparten av restriktionerna togs dock bort under februari och ...
Sollerö kapells laga skillnad

Sollerö kapells laga skillnad

Fortsättningen å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. Församlingen har nu fått sin första ...
Solleröbilder

Solleröbilder

Tre "sturgåsser" med den tidens statussymbol-cykeln (som gjorde slut på inaveln). Foto: Johan Öhman omkr. ...
Till läsaren

Till läsaren

Det händer att man får frågan; när kommer nästa Sool-Öen ut? En sådan fråga visar att vår hembygdsbok har blivit ...
Till läsaren 1973

Till läsaren 1973

Vi är glada och tacksamma, att vår första krönika av år 1972 mottogs så välvilligt, att vi nu kan utge en även ...
Till läsaren 1974

Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av "Sool-öen"! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, ...
Till läsaren 1975

Till läsaren 1975

Denna den fjärde årgången av "Sool-öen" följer i stort sett samma linjer som de tre föregående. Forntid - nutid - ...
Till läsaren 1976

Till läsaren 1976

Sool-0en är färdig för sin femte årgång. På mångas förslag har vi denna gång tänkt att i någon mån samla vårt ...
Till läsaren 1977

Till läsaren 1977

Sool-Öen serverar sin sjätte årgång. Bidragen tryter inte, tvärtom tenderar koket denna gång att svämma över sina ...
Till läsaren 1978

Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dånslå riken och byar omkull;tyst bygga dem bonden och hans son,som så i ...
Till läsaren 1979

Till läsaren 1979

Du har i din hand en ny årgång av Sool-Öen, den åttonde. Du frågar dig, om det inte snart är färdigskrivet? Kan ...
Till läsaren 1980

Till läsaren 1980

Vi stryker lätt med handen över boningshusets grå timmerväggar och låter pekfingret hjälpa oss att räkna ...
Till läsaren 1981

Till läsaren 1981

Släktforskaren har en ganska lätt uppgift, då det gäller att forska i sin släkt i Sollerö församling. Kyrkböckerna ...
Till läsaren 1982

Till läsaren 1982

I Sollerö församlings utflyttningsbok under 1880-talet står namn efter namn, familj efter familj med ...
Till läsaren 1983

Till läsaren 1983

Foto: Karl Lärka Vägen till fäbodarna När man talar med folk på Sollerön, det må vara unga eller gamla, ...
Till läsaren 1984

Till läsaren 1984

Vardagen dominerar vår tillvaro men kryddas understundom av såväl planerade avbrott som oväntade händelser, som ...
Till läsaren 1985

Till läsaren 1985

Numera har det folkliga berättandet mist sin betydelse som kontakt mellan människor och som förmedling av ...
Till läsaren 1986

Till läsaren 1986

Den femtonde årgången av Sool-Öen presenterar en skiftande skara skribenter från ön, som med varsamhet och kärlek ...
Till läsaren 1987

Till läsaren 1987

"Ja, här i det gamla Järnbäraland de bröto åker vid älvens strand och malm ur gruvan bredvid De kände ej ...
Till läsaren 1988

Till läsaren 1988

Redaktionskommittén kan härmed presentera ytterligare en årgång av Sool-Öen, öns eget instrument för dokumentation ...
Till läsaren 1989

Till läsaren 1989

Sollerö sockenvapen, den blå skölden med det gyllene vikingaskeppet som krönes av den flammande solen, har sedan ...
Till läsaren 1990

Till läsaren 1990

Sool-Öen, Solleröns egen bygdekrönika, finns nu tillgänglig i ytterligare en utgåva, den nittonde i ordningen. ...
Till läsaren 1991

Till läsaren 1991

Sool-Öen är en vital tjugoåring som jubilerar detta år. Den första årgången utkom 1972, och Sool-Öen har under sin ...
Till läsaren 1992

Till läsaren 1992

"Ett ord som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid ... " Alf Henriksson Sool-Öen har gått in i ...
Till läsaren 1993

Till läsaren 1993

"Att våga är att förlora fotfästet en stund att inte våga är att förlora sig själv" Denna sentens av Sören ...
Till läsaren 1994

Till läsaren 1994

Någon har sagt att tankarna lättare formas när man befinner sig på ett berg. Man tänker bättre från en upphöjd ...
Till läsaren 1995

Till läsaren 1995

Till SOOL-ÖENs redaktion riktas ibland förundrade spörsmål om det rika flöde av engagerade och roande uppsatser ...
Till läsaren 1996

Till läsaren 1996

Ett litet jubileum kan ibland kännas som ett stort. Ett sådant tillfälle infaller detta år när Solleröns egen ...
Till läsaren 1997

Till läsaren 1997

Sollerö Hembygdsbok SOOL-ÖEN inleder med tillförsikt sitt andra kvartsekel med en ny utgåva. Skriften är som ...
Till läsaren 1998

Till läsaren 1998

Under senare delen av 1930-talet var en grupp folklivsforskare från Nordiska Museet verksamma på Sollerön. De ...
Till läsaren 1999

Till läsaren 1999

Under några år av hembygdsboken SOOL-ÖENs existens fanns innehållet samlat under ett tema. Denna uppbyggnad av ...
Till läsaren 2000

Till läsaren 2000

Den 29:e årgången av SOOL-ÖEN kan nu presenteras för gamla och nya läsare. Flera omständigheter kan noteras som ...
Till läsaren 2001

Till läsaren 2001

Vår hembygdsbok Sool-Öen står åter inför ett jubileum. Årets upplaga är den 30:e som kommit ut. "Framtiden spirar ...
Till läsaren 2002

Till läsaren 2002

För omkring 80 år sedan gavs det ut en skrift på Sollerön som kallades Budkavlen Det var huvudsakligen Karl ...
Till läsaren 2003

Till läsaren 2003

Solleröns centrum vid kyrkbacken (Båkkan) har fått en ny och tilltalande profil när nya sockenhuset SOLD! står ...
Till läsaren 2004

Till läsaren 2004

Foto: Anders Lejon. Sundsvägen, ett 50-årsminne Innan den nuvarande vägsträckningen över Sundet och till ...
Till läsaren 2005

Till läsaren 2005

"Jag ville jag vore om vårenen påse  ringblommefrön som sattes av någon ömhänt mas i en blomsäng på ...
Till läsaren 2006

Till läsaren 2006

En av våra största författare och litteraturorakel -Alf Henriksson -hävdade på sin tid att boken var ...
Till läsaren 2008

Till läsaren 2008

I handen har Du 2008 års upplaga av hembygdsboken Sool-Öen. Redaktionens strävan är även detta år att presentera ...
Till läsaren 2009

Till läsaren 2009

De s.k. "förändringens vindar" blåser över vår bygd. Och vindarna gynnar ju den nya tidens snurrande monument som ...
Till läsaren 2010

Till läsaren 2010

Punktligt till midsommarhelgen utkommer vår hembygdsbok Sool-Öen och har så gjort sedan begynnelsen av 1970-talet. ...
Till läsaren 2011

Till läsaren 2011

SOOL-ÖEN 40 år Sool-Öen har utkommit med en bok varje år 1972 - 2011. Initiativtagarna till boken, Lilly ...
Till läsaren 2012

Till läsaren 2012

Vår 40-åriga Sool-Öen har tagit steget utanför landets gränser. Varje år går fem exemplar till USA och ett ...
Till läsaren 2013

Till läsaren 2013

Så är det dags att presentera Sool-Öen för 2013. Som vanligt är innehållet varierat och vi hoppas våra läsare ska ...
Till läsaren 2014

Till läsaren 2014

Redaktionen har glädjen att även år 2014 presentera Sool-Öen, Solleröns hembygdsbok, den 43 :e i ordningen. ...
Till läsaren 2015

Till läsaren 2015

Hembygdsgården. Foto: Torbjörn Nääs Sollerö hembygdsförening bildades 1915 och firar således 100-årsjubileum ...
Till läsaren 2016

Till läsaren 2016

Foto: Torbjörn Nääs Under 2015 firade Sollerö Hembygdsförening sitt 100-årsjubileum. Hembygdsboken Sool-Öen ...
Till läsaren 2017

Till läsaren 2017

Foto: Torbjörn Nääs Årets upplaga av Solleröns hembygdsbok är den 46:e i ordningen. Liksom tidigare år täcker ...
Till läsaren 2018

Till läsaren 2018

Foto: Torbjörn Nääs Inför utgivningen av den första utgåvan av Sool-Öen år 1972 så skall Evald Håkansson, ...
Till läsaren 2019

Till läsaren 2019

Foto: Torbjörn Nääs Ännu ett år har runnit undan, och ännu en årgång av Sool-Öen har hittat vägen till dig, ...
Till läsaren 2020

Till läsaren 2020

Sjösättning av nya kyrkbåten 2019. Foto: Torbjörn Nääs I hembygdsboken kombineras forntid med nutid. ...
Till läsaren 2021

Till läsaren 2021

Foto: Torbjörn Nääs År 2020 präglades av coronapandemin och livet förändrades för alla. Även arbetet med att ...
Till läsaren 2022

Till läsaren 2022

Foto: Torbjörn Nääs Sool-Öen fyller 50 år. Vi firar detta med att låta boken bli en jubileumsutgåva. Samtidigt ...
Tröskning i Mångberg 1921

Tröskning i Mångberg 1921

Ett gammalt protokoll visar att den vattendrivna träsken i Mångberg var i full drift år 1921. Ett stort antal ...
Ur gamla protokoll

Ur gamla protokoll

Kommunalnämndsprotokoll från 15 April 1866: - »nemden« hade att besluta om en begäran från »Härr Handlanden ...
Vad sig i Sollerön tilldragit

Vad sig i Sollerön tilldragit

under år 1971 Eftersom Sollerö-krönikan i sin nuvarande utformning utkommer för första gången i år, har vi ...
Vet Ni att

Vet Ni att

Sollerö kommuns yta är: 411,8 kvkm.Själva öns yta är: 20,5 kvkm.Sollerön är 8 km lång och 4,5 km bred.Siljan är 4 ...
Vet ni att

Vet ni att

Förnafallet, d.v.s. nedfallande barr, kottar, torra grenar och dylikt i en normal barrskog kan uppskattas till c:a ...
Vet Ni att

Vet Ni att

Siljan är 3 3/4 mil lång, 2 1/3 mil bred, och ytan är 290 km2
Vet ni att

Vet ni att

ett vanligt vävmönster, "kvåttkrambel-kruse", hade sitt namn av att det liknade den träställning, "kram bel", som ...
Vet ni att

Vet ni att

I Sollerö kommun hade kommunalnämnden för drygt 100 år sedan uppgifter som i dag ligger på facknämnder att besluta ...
Vet ni att 1973

Vet ni att 1973

På 1800-talet gick det: 32 öre på 1 Daler Kopparmynt 3 Dlr Kmt på 1 Daler Silvermynt 2 Dlr Smt på 1 Plåt ...
Vet ni att: rapport om föreningar

Vet ni att: rapport om föreningar

Det finns 37 föreningar inom Sollerö församling Den största är Sollerö Hembygdsförening med 1.503 medlemmar ...
Vet ni att?

Vet ni att?

När man på 1600-talet köpte jord på Soll, betalade man bl.a. med 5 spann korn,3 skedar om 9 lod,en fyra års gl. ...
Visste ni att

Visste ni att

Fredrika Bremer var den första (1845) som liknade Siljan vid Dalarnas öga och Sollerön vid dess ögonsten.