Redaktionen

Anton Bohs – karikatyrtecknare

Anton Bohs – karikatyrtecknare

Johan Svensson, "Svän Johan", född 1899 i Bodarna. Hemmansägare i Haraldsarvet. Medarbetare i Mora Tidning med uppteckningar och lokala nyheter. Aktiv inom RLF och IOGT Riksspelman. På sin 100-årsfest spelade han fiol, höll tal och läste en dikt. Belönad med Mora kulturpris.
Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs föddes i Bengtsarvet 1905. Redan i tidiga barnaår visade han anlag för sitt stora intresse att teckna. ...
Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Vik Mats Andersson, född 1858. Hemmansägare i Utanmyra, v. ordförande i kommunalnämnden, nämndeman och ...
Bildsvit om byggnader

Bildsvit om byggnader

År 1917. Gamla gården, fanjunkar- och kaptenboställe. År 1926 Sollerön Vägskälet vid Gatukittan.Vägen, till ...
Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Do tilställnindji trodd I då att ä suld slut minn jänn förskrättjäls ryktyt ... mään, ä djick ju bätter äld I ...
Efterlysning

Efterlysning

I Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift för år 1922 har Anders Gagner skrivit om "Ett romerskt mynt funnet i Gagnef" ...
En alfwarsam klädedrägt

En alfwarsam klädedrägt

Utdrag ur Soph. Magd. Församlings kyrko-Råds och Sockne Protocoller. År 1793 den 6 October voro samtlige ...
En ung församlings första bekymmer

En ung församlings första bekymmer

Sollerön hade äntligen efter mycken strävan blivit egen SOPHIA MAGDALENA församling, och kyrktuppen kunde 1781 ...
Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson, född 1877, död 1959, flitig upptecknare åt Landsmålsarkivet. Hans uppsatser i skilda ämnen, foton och teckningar har ingått i många årgångar av Sool-Öen. Artikel om honom finns på sidan 20 i årgång 1978.
Mått, vikter m.m

Mått, vikter m.m

Ytmått från 1700-talet (Alla mått ungefärliga, då storleken skiftar från olika orter och tider.)1 tunnland = 2 ...
Offertallen

Offertallen

Efter träsnitt av Otto Holmström. Tallen var ett välkänt landmärke för buförande och sjöfarande mellan ön och ...
Ordlista

Ordlista

rådnskogsråbegantidig hösttjyrikontjynärkornamotali detta sammanhang ej riktigt kryrepärbättrarJonsbylfarbror ...
Ordlista

Ordlista

attnhattengätetumvalladejesumenensamkryturkreaturkålletumkalladeljot-sturtväldigt stortnöd ...
Ordlista

Ordlista

(vir) fiätum – följdekripper – barnenkum ättär - kom efterräddet iveg - skrämde bortsturbubben – storhundentåjta – ...
Ordlista 1978

Ordlista 1978

ageråmhavrehalma ostimtill höstenarmbliharmligtbälla levabort lämna kvardjörgnetspindelnätembåkåhembakatetadet ...
Protokoll om klädedräkten

Protokoll om klädedräkten

I förra årets krönika återgavs solleröbornas svar å Consistorie cirkulär ang. "fastställande af en alfwarsam och ...
Skolbarn 1919

Skolbarn 1919

Skolbarn 1919, foto: Bond Johan Andersson.Sittande fr. v. Maria Svarven, Skinnar Margit, Skräddar Anders, Sturull ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Här följer forts. av den skildring som påbörjades i 1972 års krönika och som härrör från ett handskrivet ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I "Sool-Oen" 1972 påbörjades en krönika från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden Henrik Ericsson. ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades en skildring, härrörande från ett handskrivet manuskript, förvarat i Sollerö ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Den nya kyrkan bygges, till stor del av ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i »Sool-Öen« 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Insamling av medel och planering av ...
Sollerö hembygdsförening 2022

Sollerö hembygdsförening 2022

När vi gick in i 2022 pågick fortfarande pandemin. Merparten av restriktionerna togs dock bort under februari och ...
Sollerö kapells laga skillnad

Sollerö kapells laga skillnad

Fortsättningen å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. Församlingen har nu fått sin första ...
Solleröbilder

Solleröbilder

Tre "sturgåsser" med den tidens statussymbol-cykeln (som gjorde slut på inaveln). Foto: Johan Öhman omkr. ...
Till läsaren 1973

Till läsaren 1973

Vi är glada och tacksamma, att vår första krönika av år 1972 mottogs så välvilligt, att vi nu kan utge en även ...
Till läsaren 1974

Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av "Sool-öen"! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, ...
Till läsaren 1975

Till läsaren 1975

Denna den fjärde årgången av "Sool-öen" följer i stort sett samma linjer som de tre föregående. Forntid - nutid - ...
Till läsaren 1976

Till läsaren 1976

Sool-0en är färdig för sin femte årgång. På mångas förslag har vi denna gång tänkt att i någon mån samla vårt ...
Till läsaren 1977

Till läsaren 1977

Sool-Öen serverar sin sjätte årgång. Bidragen tryter inte, tvärtom tenderar koket denna gång att svämma över sina ...
Till läsaren 1978

Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dånslå riken och byar omkull;tyst bygga dem bonden och hans son,som så i ...
Till läsaren 1979

Till läsaren 1979

Du har i din hand en ny årgång av Sool-Öen, den åttonde. Du frågar dig, om det inte snart är färdigskrivet? Kan ...
Till läsaren 1980

Till läsaren 1980

Vi stryker lätt med handen över boningshusets grå timmerväggar och låter pekfingret hjälpa oss att räkna ...
Till läsaren 1981

Till läsaren 1981

Släktforskaren har en ganska lätt uppgift, då det gäller att forska i sin släkt i Sollerö församling. Kyrkböckerna ...
Till läsaren 1982

Till läsaren 1982

I Sollerö församlings utflyttningsbok under 1880-talet står namn efter namn, familj efter familj med ...
Till läsaren 1983

Till läsaren 1983

Foto: Karl Lärka Vägen till fäbodarna När man talar med folk på Sollerön, det må vara unga eller gamla, ...
Till läsaren 1984

Till läsaren 1984

Vardagen dominerar vår tillvaro men kryddas understundom av såväl planerade avbrott som oväntade händelser, som ...
Till läsaren 1985

Till läsaren 1985

Numera har det folkliga berättandet mist sin betydelse som kontakt mellan människor och som förmedling av ...
Till läsaren 1986

Till läsaren 1986

Den femtonde årgången av Sool-Öen presenterar en skiftande skara skribenter från ön, som med varsamhet och kärlek ...
Till läsaren 1987

Till läsaren 1987

"Ja, här i det gamla Järnbäraland de bröto åker vid älvens strand och malm ur gruvan bredvid De kände ej ...
Till läsaren 1988

Till läsaren 1988

Redaktionskommittén kan härmed presentera ytterligare en årgång av Sool-Öen, öns eget instrument för dokumentation ...
Till läsaren 1989

Till läsaren 1989

Sollerö sockenvapen, den blå skölden med det gyllene vikingaskeppet som krönes av den flammande solen, har sedan ...
Till läsaren 1990

Till läsaren 1990

Sool-Öen, Solleröns egen bygdekrönika, finns nu tillgänglig i ytterligare en utgåva, den nittonde i ordningen. ...
Till läsaren 1991

Till läsaren 1991

Sool-Öen är en vital tjugoåring som jubilerar detta år. Den första årgången utkom 1972, och Sool-Öen har under sin ...
Till läsaren 1992

Till läsaren 1992

"Ett ord som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid ... " Alf Henriksson Sool-Öen har gått in i ...
Till läsaren 1993

Till läsaren 1993

"Att våga är att förlora fotfästet en stund att inte våga är att förlora sig själv" Denna sentens av Sören ...
Till läsaren 1994

Till läsaren 1994

Någon har sagt att tankarna lättare formas när man befinner sig på ett berg. Man tänker bättre från en upphöjd ...
Till läsaren 1995

Till läsaren 1995

Till SOOL-ÖENs redaktion riktas ibland förundrade spörsmål om det rika flöde av engagerade och roande uppsatser ...
Till läsaren 1996

Till läsaren 1996

Ett litet jubileum kan ibland kännas som ett stort. Ett sådant tillfälle infaller detta år när Solleröns egen ...
Till läsaren 1997

Till läsaren 1997

Sollerö Hembygdsbok SOOL-ÖEN inleder med tillförsikt sitt andra kvartsekel med en ny utgåva. Skriften är som ...
Till läsaren 1998

Till läsaren 1998

Under senare delen av 1930-talet var en grupp folklivsforskare från Nordiska Museet verksamma på Sollerön. De ...
Till läsaren 1999

Till läsaren 1999

Under några år av hembygdsboken SOOL-ÖENs existens fanns innehållet samlat under ett tema. Denna uppbyggnad av ...
Till läsaren 2000

Till läsaren 2000

Den 29:e årgången av SOOL-ÖEN kan nu presenteras för gamla och nya läsare. Flera omständigheter kan noteras som ...
Till läsaren 2001

Till läsaren 2001

Vår hembygdsbok Sool-Öen står åter inför ett jubileum. Årets upplaga är den 30:e som kommit ut. "Framtiden spirar ...
Till läsaren 2002

Till läsaren 2002

För omkring 80 år sedan gavs det ut en skrift på Sollerön som kallades Budkavlen Det var huvudsakligen Karl ...
Till läsaren 2003

Till läsaren 2003

Solleröns centrum vid kyrkbacken (Båkkan) har fått en ny och tilltalande profil när nya sockenhuset SOLD! står ...
Ur gamla protokoll

Ur gamla protokoll

Kommunalnämndsprotokoll från 15 April 1866: - »nemden« hade att besluta om en begäran från »Härr Handlanden ...
Vet ni att: rapport om föreningar

Vet ni att: rapport om föreningar

Det finns 37 föreningar inom Sollerö församling Den största är Sollerö Hembygdsförening med 1.503 medlemmar ...