Redaktionen

Bildsvit om byggnader

År 1917. Gamla gården, fanjunkar- och kaptenboställe. År 1926 Sollerön Vägskälet vid Gatukittan.Vägen, till ...

Efterlysning

I Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift för år 1922 har Anders Gagner skrivit om "Ett romerskt mynt funnet i Gagnef" ...

En alfwarsam klädedrägt

Utdrag ur Soph. Magd. Församlings kyrko-Råds och Sockne Protocoller. År 1793 den 6 October voro samtlige ...

Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson, född 1877, död 1959, flitig upptecknare åt Landsmålsarkivet. Hans uppsatser i skilda ämnen, foton och teckningar har ingått i många årgångar av Sool-Öen. Artikel om honom finns på sidan 20 i årgång 1978.

Mått, vikter m.m

Ytmått från 1700-talet (Alla mått ungefärliga, då storleken skiftar från olika orter och tider.)1 tunnland = 2 ...

Ordlista

rådnskogsråbegantidig hösttjyrikontjynärkornamotali detta sammanhang ej riktigt kryrepärbättrarJonsbylfarbror ...

Ordlista

attnhattengätetumvalladejesumenensamkryturkreaturkålletumkalladeljot-sturtväldigt stortnöd ...

Ordlista

(vir) fiätum – följdekripper – barnenkum ättär - kom efterräddet iveg - skrämde bortsturbubben – storhundentåjta – ...

Ordlista 1978

ageråmhavrehalma ostimtill höstenarmbliharmligtbälla levabort lämna kvardjörgnetspindelnätembåkåhembakatetadet ...

Protokoll om klädedräkten

I förra årets krönika återgavs solleröbornas svar å Consistorie cirkulär ang. "fastställande af en alfwarsam och ...

Skolbarn 1919

Skolbarn 1919, foto: Bond Johan Andersson. Sittande fr. v. Maria Svarven, Skinnar Margit, Skräddar Anders, Sturull Anders, Vass Selma, Flint Stina, Anna Lund, Märta Lundberg, Ryss Maria, Trapp Frida, Maria Solin, Håll Anna i Kulåra och Måsull Selma. Andra raden: Båck Frida, Olans Maria, Flintull Maria, Grömings Margit, Lärk Nils, Rullpers Anders från Bodarna, Anders Kalén, Sol Anders, Jannes Böhlmark, Lassdanil Karl, Anna Sarén, Hinders Ivar, Bråttums Jannes och läraren Bruter Mas (Mats Larsson). Tredje raden: Markus Jannes, Bos Sven, Kulär Anders, Brutärmas Einar, Sågär Gustav, Trombu Anders, Bengts Anton, Fält Anders, Ryssmas Lars och Karl Björkqvist.

Sollerö Capells laga skillnad

Här följer forts. av den skildring som påbörjades i 1972 års krönika och som härrör från ett handskrivet ...

Sollerö Capells laga skillnad

I "Sool-Oen" 1972 påbörjades en krönika från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden Henrik Ericsson. ...

Sollerö Capells laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades en skildring, härrörande från ett handskrivet manuskript, förvarat i Sollerö ...

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Den nya kyrkan bygges, till stor del av ...

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i »Sool-Öen« 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Insamling av medel och planering av ...

Sollerö kapells laga skillnad

Fortsättningen å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. Församlingen har nu fått sin första ...

Till läsaren 1973

Vi är glada och tacksamma, att vår första krönika av år 1972 mottogs så välvilligt, att vi nu kan utge en även ...

Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av "Sool-öen"! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, ...

Till läsaren 1975

Denna den fjärde årgången av "Sool-öen" följer i stort sett samma linjer som de tre föregående. Forntid - nutid - ...

Till läsaren 1976

Sool-0en är färdig för sin femte årgång. På mångas förslag har vi denna gång tänkt att i någon mån samla vårt ...

Till läsaren 1977

Sool-Öen serverar sin sjätte årgång. Bidragen tryter inte, tvärtom tenderar koket denna gång att svämma över sina ...

Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dånslå riken och byar omkull;tyst bygga dem bonden och hans son,som så i ...

Till läsaren 1979

Du har i din hand en ny årgång av Sool-Öen, den åttonde. Du frågar dig, om det inte snart är färdigskrivet? Kan ...

Till läsaren 1980

Vi stryker lätt med handen över boningshusets grå timmerväggar och låter pekfingret hjälpa oss att räkna ...

Till läsaren 1981

Släktforskaren har en ganska lätt uppgift, då det gäller att forska i sin släkt i Sollerö församling. Kyrkböckerna ...

Till läsaren 1982

I Sollerö församlings utflyttningsbok under 1880-talet står namn efter namn, familj efter familj med ...

Till läsaren 1983

Foto: Karl Lärka Vägen till fäbodarna När man talar med folk på Sollerön, det må vara unga eller gamla, ...

Ur gamla protokoll

Kommunalnämndsprotokoll från 15 April 1866: - »nemden« hade att besluta om en begäran från »Härr Handlanden ...

Vet ni att: rapport om föreningar

Det finns 37 föreningar inom Sollerö församling Den största är Sollerö Hembygdsförening med 1.503 medlemmar ...