Skolbarn 1919

Skolbarn 1919, foto: Bond Johan Andersson.
Sittande fr. v. Maria Svarven, Skinnar Margit, Skräddar Anders, Sturull Anders, Vass Selma, Flint Stina,
Anna Lund, Märta Lundberg, Ryss Maria, Trapp Frida, Maria Solin, Håll Anna i Kulåra och Måsull Selma.
Andra raden: Båck Frida, Olans Maria, Flintull Maria, Grömings Margit, Lärk Nils, Rullpers Anders från Bodarna, Anders Kalén,
Sol Anders, Jannes Böhlmark, Lassdanil Karl, Anna Sarén, Hinders Ivar, Bråttums Jannes och läraren Bruter Mas (Mats Larsson).
Tredje raden: Markus Jannes, Bos Sven, Kulär Anders, Brutärmas Einar, Sågär Gustav, Trombu Anders, Bengts Anton, Fält Anders, Ryssmas Lars och Karl Björkqvist.