Mått, vikter m.m

Ytmått från 1700-talet

(Alla mått ungefärliga, då storleken skiftar från olika orter och tider.)
1 tunnland = 2 spannland= c:a 5 000 m2 = ½ ha
1 spannland= 2 kistland el. tegland (tjägland) = c:a 2 500 m2
1 tegland = 10 snesland = c:a 1 250 m2
1 snesland = 10 bandland = c:a 125 m2
1 bandland= 12,5 m2
1 kappland = c:a 12 bandland = c:a 154 m2

Mått, vikt och mynt

under 1800-talet
Tr =tunnor, Fj =fjärdingar, Kr= kappar
1 tunna= 8 fjärdingar
1 fjärding= 4 kappar
1 kappe = c:a 4,9 liter
1 skeppund = 20 lisspund
1 lisspund = 20 skål pund
1 skålpund = c:a 0,43 kg

Rdr =riksdaler, Sh = shllling, Rs = runstycke
1 Rdr=24 Sh
1 Sh= 12 Rs
1 Rs= 116 öre

Prisexempel

Omkr. 1910 kostade:

1 kg sill 30 öre
1 liter mjölk 12 öre
1 kg salt fläsk 1 : 10 kr
1 kg vetemjöl 22 öre
1 kg hästkött 70 öre
1 tjog ägg 2: 10 kr
1 kg bitsocker 1 :- kr

100 kg råg 16:- kr
100 kg vete 17:- kr
100 kg korn 12:- kr
100 kg havre 14:- kr
100 kg ärter 18:- kr

Omkr. 1855 kostade i medeltal för riket:

1 kg sill 26 öre
1 liter mjölk 9 öre
1 kg salt fläsk 90 öre
1 kg rågmjöl 18 öre
1 kg kaffe 1 :35 kr
1 kg potatis 4 öre
1 kg talgljus 1 :40 kr
1 tunna råg 3 riksdaler specie
(En riksdaler specie = 4 riksdaler riksmynt ä 100 öre)

(Ur: Gustafson-Holdar: »På jakt efter en hembygd«.)