Till läsaren 2010

Punktligt till midsommarhelgen utkommer vår hembygdsbok Sool-Öen och har så gjort sedan begynnelsen av 1970-talet. Boken har sedan dess blivit en slags återkommande begivenhet för solleröborna och andra intresserade i trakten. Den har getts ut av Sollerö Hembygdsförening och Sollerö församling. Den sistnämnda institutionen har upphört innevarande år men en förhoppning finns att den sammanlagda Mora församling deltar i vårt kulturutbud kommande år.

Under dessa år har målsättningen varit att ge en bred och varierad information till läsarna om vår ö och livsbetingelserna för gammal och ung i vår privilegierade tillvaro i hjärtat av Dalarna. Skildringar av olika slag kan ha berört många väsentliga förhållanden t.ex. historiska återblickar, jord- och skogsbruk, fäbodväsendet, folkrörelserna, föreningslivet med idrott, hembygd och religion. Exempel på vårt eget speciella tungomål finns alltid med liksom även den kyrkliga verksamheten och prästerskapet som ju tillhörde det översta skiktet i hierarkin i sockenlivet. En presentation av byar och bomärken har skett och mycket annat som format vår värld. Vår vikingatida kultur har haft sin givna plats liksom även det folkliga berättandet.

Ganska ofta kan man höra läsare som vittjat bokhyllan och gått tillbaka till Sool-Öens tidigare årgångar och där funnit information som kompletterat vetandet i ett eller annat sammanhang. Sool-Öen är en diger källa för alla som söker vetskap om våra förhållanden eller de som känner för att återknyta bekantskapen med äldre berättelser ur boken.

Om man gör en återblick i tiden, finner man att en rad personligheter presenterats, personer som haft betydelse för Sollerön, t.ex. majoren Daniel Jonsson, kyrkoprofilen Jugen Jon Andersson, riksdagsmannen Skinnar Per Andersson och hembygdsfotografen Karl Lärka, kommunala förtroendemän som Mås Anders Jönsson, Anders Holmer, Mattias Svensson, Håll Nils Matsson och många andra som bidragit till att forma socknens karaktär från förr och fram till våra dagar.

Redaktionen försöker i årets upplaga och även framdeles att leva upp till målsättningen till variation av innehållet så att det kan väcka intresse för alla, oavsett ålder. Årets årgång visar ett utbud som mycket väl kan svara upp till denna målsättning. Nya skribenter välkomnas att medverka och redaktionen är alltid välvilligt inställd till alla dem som vill göra ett försök att sätta tankar, upplevelser och vetande på pränt.

Ett varmt tack till alla medverkande som bidragit till årets Sool-Öen och även till de sponsorer som gjort det möjligt att presentera ytterligare en ny upplaga av Solleröns egen hembygdsbok som med varm hand överlämnas till läsarna.

Redaktionen


Gun-Britt Persson är kyrkvärd i Sollerö församling och vid kyrkovalet 2009 tyckte hon alt del skulle uppmärksammas liret extra, eftersom det var första gången man gick till kyrkoval i den sammanlagda Mora församling. Valet ägde rum i prästgården och där bjöd församlingen på kaffe och tårtor, som Gun-Sri/I hade dekorerar med en bild av Sollerö kyrka i marsipan. ”Jag tycker att Sollerö kyrka är den vackraste som finns och är så stolt och glad varje gång jag får visa den för besökare eller tjänstgöra vid gudstjänster eller andra evenemang”, säger Gun-Britt. ”Jag tänker så ofta på alla de människor på vår ö som strävat för att bygga kyrkan. Tänk, vad många dagsverken och insatser av olika slag som ligger till grund för all vi kan fira gudstjänst här! Det känner man ödmjukhet och glädje inför! ” Att tårtkalaset uppskattades av väljarna visar åtgången – hela tio tårtor åt man upp. El! trevligt initiativ, som satte en guldkant på valdagen.

Redaktionen