Karl Lärka

Karl Lärka föddes den 24 juli 1892 och i år erinras om etthundraårsminnet av hans födelse, bl.a. med ett jubileumsnummer av hans skrift ”Budkaveln” samt ett späckat program vid årets Lärka-dag i Klikten som anordnas av samfundet Karl Lärkas Vänner.

Med anledning av jubileet visar Sool-Öen ett antal av Karl Lärkas opublicerade bilder, huvudsakligen ett urval av de under tjugotalet så populära gruppbilderna i olika sammanhang. Hans förnämligaste motiv var porträtten av äldre människor, företrädesvis från tiden kring första världskriget och under 1920-talet. Lärkas rikhaltiga kollektion av glasplåtar har även andra motiv. Ofta fanns kameran med vid sammankomster och möten, grupper fick posera och Karl kunde finansiera sin fotografiska verksamhet med beställningar, en metod som han tillsammans med kamraten och läromästaren Johan Öhman började praktisera under Brunnsvikstiden.

Mora Bygdearkiv förvaltar nu Karl Lärkas plåtar och negativ. En förväntansfull förhoppning finns, att Sool-Öen även framledes kan presentera Karl Lärkas ypperliga bilder från hans produktiva tid.

Mattias Svensson åker finkärra till fäboden i Björka.

Redaktionen


Karl Lärka sittande till höger i kretsen av ett antal herrar, troligen ett möte med hembygdsföreningar kring Siljan. Bland solleröborna igenkänns bl.a. Smiss Anders, Anders Kallin, Johan Öhman och Bruter Mas.
Förstukvistens ornamentering återfinns på Lärkas stuga i Klikten.
En grupp kvinnor har placerats i snön väster om Ordenshuset, troligen från ett möte i denna lokal. Inga hinder var oövervinnliga när det gällde all bli fotograferad. I gruppen återfinns bl.a. Tolla Anna, Dulbo Anna, Mas Selma, Monte Maria, Glad Anna, Jerk Maria, Puti Klara, Lind Signe, Gambel Anna, Grömings Anna, Böl Dagny, Masniss Karin, Niss Maria, Stunis Anna och Bus Johanna.
Karl Lärka har här fotograferat en grupp okända ungdomar på skolgårdstomten norr om kyrkan.
Skidutrustningen tidsenligt för 20-talet.
På golvet sitter Svarvkitt Kristin med en katt i famnen. Sedan från vänster Mas Selma, Ryss Anna i Kulåra, Ryss Anna från Bråmåbo, Jerklass Anna och Tålla Anna från Bråmåbo.