Sollerö hembygdsgård

Föreningen bildades 1915 och hade till uppgift att samla in gamla föremål. Den föregicks av en kommitté inom Godtemplarlogen, vilken var en del av nykterhetsrörelsen. Föreningens första samlingar inrymdes och visades i Prästhärbret vid kyrkan. Den mest legendariske hembygdsvårdaren var den outtröttlige fotografen och folklivsskildraren Karl Lärka.

Under 1920-talet arbetade man för en gammelgård, det stora gravfältet upptäcktes och undersöktes delvis. Även gamla gårdsplatser påträffades och en av dessa förvärvades av föreningen 1928. Där skapades sedan hembygdsgården.

Den första byggnaden, Prästhärbret, nr 4, flyttades till denna plats 1932. Den andra byggnaden flyttades hit 1934 och räddades därmed från att flyttas till Amerika. Under de kommande decennierna växte sedan gården successivt ut. Samlingarna uppgår till drygt 1000 föremål framförallt hämtade från det gamla bondesamhället. Av särskilt intresse är byggnadsdetaljer från det gamla kapellet som revs 1781.

Bond Erik berättar om hembygdsgården

Byggnader utanför gården

  • HÄRBRE i Haraldsarvet, sannolikt från 1700-talet, trevåningshärbre som tillhört ett kaptensboställe i Mora kompani.
  • SKVALTKVARN, KVARNKAMMARE, KVARNBOD och KVARNHÄRBRE efter Mångån nedanför Mångbro. Dubbelkvarn, d v s två kvarnar i samma byggnad, benämnd ”Skraderkvänn” och ”Vejkskvänn”. Kvarnarna är omnämnda från mitten av 1600-talet. Kvarnkammaren uppförd med den gamla som modell.
  • LUNDGÅRDEN i Gesunda, en typisk hemfäbodgård
  • Stuga i Sälens fäbod