Sollerö hembygdsgård

Föreningen bildades 1915 och hade till uppgift att samla in gamla föremål. Den föregicks av en kommitté inom Godtemplarlogen, vilken var en del av nykterhetsrörelsen. Föreningens första samlingar inrymdes och visades i Prästhärbret vid kyrkan. Den mest legendariske hembygdsvårdaren var den outtröttlige fotografen och folklivsskildraren Karl Lärka.

Under 1920-talet arbetade man för en gammelgård, det stora gravfältet upptäcktes och undersöktes delvis. Även gamla gårdsplatser påträffades och en av dessa förvärvades av föreningen 1928. Där skapades sedan hembygdsgården.

Den första byggnaden, Prästhärbret, nr 4, flyttades till denna plats 1932. Den andra byggnaden flyttades hit 1934 och räddades därmed från att flyttas till Amerika. Under de kommande decennierna växte sedan gården successivt ut. Samlingarna uppgår till drygt 1000 föremål framförallt hämtade från det gamla bondesamhället. Av särskilt intresse är byggnadsdetaljer från det gamla kapellet som revs 1781.

Byggnader utanför gården

 • HÄRBRE i Haraldsarvet, sannolikt från 1700-talet, trevåningshärbre som tillhört ett kaptensboställe i Mora kompani.
 • SKVALTKVARN, KVARNKAMMARE, KVARNBOD och KVARNHÄRBRE efter Mångån nedanför Mångbro. Dubbelkvarn, d v s två kvarnar i samma byggnad, benämnd ”Skraderkvänn” och ”Vejkskvänn”. Kvarnarna är omnämnda från mitten av 1600-talet. Kvarnkammaren uppförd med den gamla som modell.
 • LUNDGÅRDEN i Gesunda, en typisk hemfäbodgård
 • Stuga i Sälens fäbod
Sollerö hembygdsgård
 1. ENKELSTUGA, Krångstugan, 1800-talets början, från gamla Kyrkvärdsgården i Myckelbyn (1934). Boendemiljö. Panelade väggar målade i den tidens ”rättviksros-målning”.
 2. LOFTBOD, 17- eller 1800-tal, från Bodarna (1946). Målade knutskallar.
 3. ENKELSTUGA, Storlavasgården, 1700-tal, från Utanmyra (1952). Inrymmer kaffeservering, informationsmaterial och försäljning av litteratur.
 4. HÄRBRE, Prästhärbret, 17- 1800-tal, från Kyrkbacken (1949).
 5. BOD med portlider, 1800-tal, från Björka fäbodar (1950).
 6. STALL, 1800-tal, från Åsens fäbodar (1957). Mycket välbevarad interiör.
 7. LADA, ”lagårdsladan”, 1800-tal, från Gruddbo by (1960).
 8. LADUGÅRD med dass, 1800-tal, från Mångbergs fäbo-dar (1960). Välbevarad interiör.
 9. TRÖSKLADA med tröskvandring och vedbod,
  1700-talet, från Gruddbo (1960). Tröskvandringen, 1800-tal, från Björka fäbodar (1960).
 10. Gårdsbrunn
 11. HÄRBRE, 1600-tal, från Rullgården i Rothagen (1962).
 12. Kornlada 1700-tal
 13. Blästerugn
 14. Torkstuga, 1800-tal, från Ryssa (1962). 
 15. SMEDJA med kolhus, klensmedja, 1700-tal, från Gesunda (1935). Välbevarad interiör.
 1 Krångstugan

 1 Krångstugan

 2 Loftbod

 2 Loftbod

 3 Storlafvasgården

 3 Storlafvasgården

 4 Prästhärbret

 4 Prästhärbret

 5 Bod med portlider

 5 Bod med portlider

 6 Stall

 6 Stall

 7 Foderlada

 7 Foderlada

 8 Ladugård med dass

 8 Ladugård med dass

 9 Trösklada med tröskvandring och vedbod

 9 Trösklada med tröskvandring och vedbod

10 Brunn

10 Brunn

11 Härbre

11 Härbre

12 Kornlada

12 Kornlada

13 Blästerugn

13 Blästerugn

14 Torkstuga

14 Torkstuga

15 Smedjan

15 Smedjan

16 Gärdesgård

16 Gärdesgård