Visste ni att

  • Fredrika Bremer var den första (1845) som liknade Siljan vid Dalarnas öga och Sollerön vid dess ögonsten.
  • H. C. Andersen har även använt samma liknelse (1851).
  • Hakvin Spegel (1685) framförde en förmodan att Siljan är bottenlös och har en lönngång till havet.
  • Siljeström (1730) berättar att inte ens 450 famnars linor nådde botten men att lodet på linorna hade bytts ut mot – en fårskalle!
  • Siljan är känd för sina hägringar och ”tornstäder”.
    (Husen synas utdragna på höjden så att de ser ut som torn.)