Glimtar från 1987

Var vädret ett allmänt samtalsämne under 1986 blev väderleken det ännu mera under det år som gått. Under januari månad var det så gott som dagligen temperaturer mellan tjugo och trettio minusgrader. Skogsarbetet lamslogs och i tidningen kunde man läsa att en sådan kall januari hade det inte varit sedan 1923.

– Inte så bra för fruktträden, sade Axel Bohm, Solleröns egen trädgårdsexpert och kunnig efterträdare till Bälter Anders och Skommarn.

I mars kunde en förening på Sollerön för första gången fira ett hundraårsjubileum. Det var IOGT-logen 1038 Dalarnes Ögonsten som i ett fullsatt kommunalhus celebrerade den aktningsvärda åldern. Under kvällen framträdde bl a Sollerökören under Erik Andersen, Bo och Karin Wallin, Maria Persson, Marie Schmidt och Bogg Nils Persson. Lyckönskningar framfördes från idrottsföreningen (som en gång bildades på initiativ av logen), Sollerö missionsförsamling och från närliggande nykterhetsföreningar.

Midsommarfirandet på Hembygdsgården blev som vanligt en både vacker och stämingsfylld tillställning. Däremot blev idrottsföreningens midsommarfirande en stor missräkning. För att få bukt med fylleriet hade polisen ordnat med kontroller vid infarterna till Sollerön. Resultatet av det hela blev att en stor del av stampubliken svek. Måhända bidrog också det kalla vädret till att det blev ett ekonomiskt bakslag. 1 många år har midsommarfesten varit föreningens största inkomstkälla.

En polisman från Mora blev de stora rubrikernas namn. Vid försök att förhindra ett mindre slagsmål viftade han med pistolen. Detta föranledde en av festarrangörerna att anmäla polismannen för olämpligt uppträdande. Anmälan föranledde ingen åtgärd som det brukar heta.

Det här året fick Sollerön en svensk mästare. Maskinfabriken Luna hade utlyst en tävling där det gällde att tillverka Sveriges vackraste fågelholk. Stig Järlind boende i Bengtsarvet tog hem första priset.

Hantverkardagen firades traditionsenligt på Hembygdsgården. I år kunde man se en kolvedhuggare i farten. Det var Masjerk Albin som kom cyklande med en yxa och bågsåg. En mjölkkruka fäst vid pakethållaren kompletterade utrustningen. Takterna från fyrtiotalet satt i och snart hade Albin förfärdigat ett par ”klip”. Ett både uppskattat och fyndigt inslag.

Under juli blev det två mycket varma och sköna veckor. Tursamt för jordbrukarna som jobbade nästan dygnet runt och i stort sett fick in höskörden. Men sedan kom det eländiga vädret tillbaka. För att hitta en kallare augusti får man gå tillbaka ända till 1862, fem år före det svåra nödåret 1867.

Antingen det berodde på den kalla januari eller augustivädret, Axel Bohm fick rätt ifråga om fruktträden. Så dåligt äppelår har det väl förmodligen aldrig varit. De fåtaliga äpplen som det blev var i stort sett oätliga, små och omogna och dessutom fulla med mask.

Under kabelarbeten på gamla gravfältet ett hundratal meter från Lärkastugan fann man resterna av en gammal bosättning från järnåldern, troligen ett s k långhus. Arkeologen Vilhelm Öhnegård betecknade det som ett mycket sensationellt och unikt arkeologiskt fynd.

Servicehuset kom på plats och gav området sydost om kyrkan ett nytt och friskt utseende. Sollerö Pensionärsförening köpte ett piano och skänkte det till den nya anläggningen.

När branddammen vid ”Utsikten” skulle tömmas före en nödvändig reparation av dammen råkade föraren komma för nära med bilen. Dammen rasade ihop och brandbilen blev stående med nosen i vädret som en startklar rymdraket.

Solleröborna fick på hösten för första gången sedan på 1920-talet vara med om en bokauktion. Magasinerade böcker under en längre tidsperiod gick under klubban. I stort sett var det det gamla IOGT-biblioteket som såldes ut. Bokvänner passade på att göra fina fynd och klubban sköttes med fart och bravur av Sven Flodström från Mora.

Håll Albert Jönsson, Häradsarvet, visar gamla leksaker vid hantverksdagen på Sollerö Hembygdsgård 1987.
Här demonstrerar han det s k ”potatistricket”. Foto Berit Olars.
Stadsarkitekt Eiler Westerberg presenterar förslag till servicehus på Sollerön. I kommunalhuset, mars 1987.
Fr v Per Nääs, Birgitta Håkansson, Albin Bråmå, Britt Bäckström (skymd), Gunbritt Persson, Bond Erik Persson, Gunnar Israelsson, Eiler Westerberg, lngegerd Bond, Håll Nils Matsson. Foto: Mora Tidning

Samtidigt med auktionen hade det strävsamma paret Margit Andersson och Erik Petterson ordnat med en mycket uppskattad utställning över Johan Öhman och hans fotografier. -Minst lika bra som Karl Lärkas, tyckte en del av besökarna. Tidigare under året hade Margit och Erik också ordnat med en välbesökt utställning över Håll Nils Matsson bilder. Och nu går de och grunnar över vem som var Solleröns första fotograf. Kan det vara Sol Anders Larsson alias ”Njuttan?”

Hela hösten blev mycket mild och behaglig. Snön lät vänta på sig alltmedan vedhuggare och skogsarbetare gladdes åt barmarken. De blev verkligen kompenserade för den hårda vintern. En som tydligen inte fått nog av kylan var Håkan Grudd från Gruddbo. I december medföljde han en expedition till Antarktis för att undersöka sydpolens isar.

Redaktion