Vet Ni att

Sollerö kommuns yta är: 411,8 kvkm.
Själva öns yta är: 20,5 kvkm.
Sollerön är 8 km lång och 4,5 km bred.
Siljan är 4 mil lång, 2,5 mil bred och 120 m djup.
Solleröns högsta berg, Säliträdberget, är 597,2 m högt.
Gesundaberget är 514 m högt.
Skatten år 1971 var: Kom. 12:10, kyrka 2:15, Landst. 7:75  = 22:00 kr.
År 1865 var invånareantalet i Sollerön 1.787 personer.
Årsskiftet 1971-72 var invånareantalet i Sollerön 1.471 personer.
1971 föddes 10 pojkar och 3 flickor = 13 barn.
1971 dog 9 män och 11 kvinnor = 20 personer.
1971 utflyttade 47 personer.
1971 inflyttade 57 personer.
Solleröns äldsta är: Håll Kerstin Larsson och Dunder Anders Andersson, båda 95 år.
Antal skolbarn å lågstadiet (kl. 1-3) var 25 pojkar, 23 flickor  = 48 barn.
Antal skolbarn å mellanstadiet (kl. 4-6) var 15 pojkar, 23 flickor = 52 barn.
Antal skolbarn å högstadiet (kl. 7-9) var 53 elever
Antal hästar: 32, nötkreatur: 100, får: 60.