Till läsaren 1975

Denna den fjärde årgången av ”Sool-öen” följer i stort sett samma linjer som de tre föregående. Forntid – nutid – framtid möts i den, och ämnena är blandade, kanske f ö r blandade, tycker många. Men fördelen är att alla de läsare vi hoppas på kan finna något av intresse. Bidragslämnarna är ju också i hög grad skiftande, och hela boken är ett lagarbete. Vi skulle vilja improvisera ett

Vet Ni att:

Boken har c:a 40 namngivna medarbetare
De anonyma meddelarna är minst lika många.

Med alla dessas hjälp framträder de många skiftande dragen i bygdens ansikte, en bygd med skuggor och dagrar som ett levande väsen – vår bygd. Om det ordet är sant, som säger att man lär sig älska en bygd i den mån man lär känna den, så har vi nått vår avsikt: att stärka känslan för vår hembygd och viljan att göra det
bästa av den del av vår jord vi fått att förvalta.

Sollerön i maj 1975. Redaktionen.