Sollerömålet

Utdrag ur boken ”Färdär frå Soldn” av Margit Andersson och Suzanne Danielsson:

Soldmålä — Sollerömålet – är ett talspråk

Kanske var det aldrig meningen att det skulle skrivas. Det har förts vidare som en gåva från föräldrar till barn, till barnbarn och barnbarnsbarn genom århundraden. Ingen vet hur länge.

Men någonting har hänt. Plötsligt ”svenskar” alla barn så vackert. Nästan inga talar soldmål. Kan det vara möjligt att det är på väg att försvinna?

Den här ordboken är ett ”op-arrbet”, ett arbete av många som förstått den fara som hotar. Är soldmålet borta, kommer det aldrig tillbaka. Därför är den här boken tänkt som en förvaringslåda, en skattkista, där målet kan skyddas och dit man kan gå för att hämta gamla ord och uttryck, som gör språket levande igen. Den är inte tänkt som något slutgiltigt pekfinger om att så här ska det vara. Tvärtom, det är bara en liten del av det här rika språket, där varje släkt och varje by haft sitt sätt att betona och uttrycka sig.

Bli inte ledsna om ni inte hittar ord som ni söker. Det är många som inte är med, men det finns utrymme bakom varje bokstav där ni kan skriva ner era egna ord och meningar. Glöm inte att ge dem vidare till era barn och barnbarn!

Läs mer om arbetet bakom insamlandet av ord i en artikel ur Sool-Öen

Några inspelningar

Amus-Ull Stina

Intervjuas av "Soldmålsklubben" 10 dec 1972. Råbjer och väjsa skrivadn å mjokstugun. Mätning åv mjok. Tjinnok å ...

Bond Erik om hembygdsgården

Inspelat 7 aug 1988.

Fäbodkammaren

Intervjuad kvinna, född 1886 Inspelat år 1970. Utdrag ur CD från Dialekt och folkminnesarkivet, Institutet för ...

Fäbodliv

Klucker Frida f. 1903 berätttar om livet på fäboden:   Erik Pettersson, Håll Albert, Håll Lars om ...

Jordbruk

Lars Jonasson berättar om jordbruk:

Svän-Jons

Intervjuad av "Soldmålsklubben" 29 okt 1972 Gullgravsveg. Mårtnfok i Budum. Bolagsköp av skog. Bomen. ...

Trull och rådn på Sollerön

Sven Erik Hinders f.1908, berättar om folkseder och vidskepelse på Sollerön. Intervjuad 1974 av Arne Lundh, ...

Väckelserörelsen

Helge Johnson, född 1914 och Lars Håll, född 1911 intervjuar: Håll Jöns Larsson, född 1881 Hinders Nils ...

Se även Karl Lärkas artikel om årskalendern och mässor m.m.