Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Do tilställnindji trodd I då att ä suld slut minn jänn förskrättjäls ryktyt … mään, ä djick ju bätter äld I troddä.

Ä va senäst åv fad livd, å ann byrdå bi rasnd ufärdån, å ällst i jenum fotim. Änd ätter el fotim add an je släjk stur åder, äld jänn släjk revil så va läjk grov så jänn grov töm … jänn tömskot kållum vir. 0 va son blår å rod.

Å sä jänn sundag add ann fändji i skållan att an suld ta å akkå olä dan å döda ådren, nid vi fotlidn då sidu. Ann add låna si jätt släjkt gambelmodit åderjänn, så gambel åderkaller add förr i tidn.

Å ann byrdå grog åv si skon å suld byrå akkå olä dan då. Mään … då tänkt I att dan kum ä tä sput, så ä kum tä … I add jätt föslag att I suld ta in jätt kräld så ann fick sätt skåntji nidi … så ä fick sput uti, då sidu. Ja-a … I djick åjt då, å I fick tag i jänn släjk stur kåpårketil. Ä djick full i nå fyrti liter. Mä-än … dan stodd I å tänkt .• , måsäj um I få lov tä ta nå kräld til um int ä gori ketiln. Ja-män … sä tänkt I, att I ska då full inn åjt å ta nånn til då I si att ketiln byrå bi full.

Markus Ull

Ja-a … I djick in bar min ketiln so ländj då … sidu. Så ann sätt nidi skåntji å suld sätt a eta gambelmodi åderjännä. Mä-än . . du vet ann va so sterd, så ann rack int nitter ryktit utan ann let a mi: ta å akkå olä dan du, let ann. Nääj männ … Gu nådes – tänkt I. Dan kum ä tä sput så … å inggen åv våss föstår si å tä stäpp blodim, så I kan få sto å sjå ur kalln rinn ätt blods. Ja-a … kanstji sä kan I bi åtålådn fö I a fe så ann a sätt-tilä …_ tänkt I. Mä-än … du vet såm ann va … so djär int å nå tä djärå nå invändningger, utan ä va tä lyd bar.

I vårt ta i åderjännä då, å sätta dan mittå ådri då. Ja-a … I vet att I va litä nervös då I byrdå suld klämm upå tryttjä. Å I trodd att dan kam ä tä sput nåntingg so förskrättjli. Ja-a … I tryttjet åv i alla fall … å ä vårt jätt litä fint ol i ådri … å int jän alv bloddrup kam ä dan.

Från vänster: Måsull Jons, Håll Nils och Anders Kallin.

Ja-a … då vårt ann arg sidu. Du ska djärå ä jätt tag til, å du sa liggå åderjännä så äddji räck ini, Jet ann. Ja-a … I vårt djärå um ä jänn gångg til då å åld ina bätter. Å ä djick tvert genum ådri så ä va så ä klapp ini benpipo. Ja-a … sumu les va ä. Int jänn ända bloddrup . ä bar lyset ini jätt väjtt fint ol.

Mä-än … du ska tro att I va fääjn att int ä blödet nå fö I tyckt ä djick bässt ä kundä.

Um är e saningg? … Ja-a … ä e alldeles so ändelsn fösidjick.