Till läsaren 1989

Sollerö sockenvapen, den blå skölden med det gyllene vikingaskeppet som krönes av den flammande solen, har sedan den första utgåvan av Sool-Öen prytt omslagssidan av vår publikation. Vårt vackra sockenvapen har blivit den samlande symbolen för redaktionens strävan att i krönikeform sammanställa en bygdeskildring som är lätt tillgänglig för intresserade läsare såväl på som utanför vår lilla ö.

Vårt heraldiskt skyddade vapen finns på vår sockenfana som används i många sammanhang. Så även under sista tiden, bl a på Skansen i kampanjen ”Landsbygd 90”, vars studiecirkel arbetar under mottot ”Bevara genom att utveckla”. Även Sool-Öen kan inordnas under samma motto genom att kunskap sprids om bygden och dess folk till gagn för framtiden.

Sool-Öens adertonde årgång ägnar berättigad uppmärksamhet åt Ryssa, fäboden som fick bofast befolkning. Flertalet artiklar rör den lilla byn, där även Ryssa Elverk startades, det stora företaget som representerar vår renaste energi. Vidare ges utrymme åt finska krigsbarns upplevelser, sett även från föräldrarnas synvikel. Håll Nils Mattsons uppteckningar rör denna gång lanthandeln och vi får även en inblick i att vara ung på 20-talet.

En mångårig och uppskattad medarbetare i Sool-Öen har gått bort. Håll Albert Jönsson bidrog med initierade och personliga berättelser från bygd och natur samt medverkade med ett rikligt källmaterial i många artiklar. Håll Albert ansågs allmänt som en av de främsta kännarna av Solleröns folkliv.

Håll Alberts folklivsgärning har dock fått en uppföljning samtidigt som Sool-Öens innehåll breddats genom dottersonen Håkan som detta år ger en inblick i nutida forskning i Antarktis.

Redaktionen vill framföra ett varmt tack till kulturnämnden, jordägarna och Ryssa El för ekonomiskt stöd och till de många medarbetare som möjliggjort ännu en länk i vår hembygdsdokumentation.

Redaktionen


Vår svenska natur kan bjuda på många upplevelser av skiftande karaktär. En tidig morgon i skogen när sensommaren bryter mot höst. Gryningens silversmeder kan ge en hisnande skönhetsupplevelse när de skira nätverkens daggvåta trådar skimrar i morgonsolen mot den barrgröna fonden. Måtte strävandena att bevara vår natur levande leda till framgång så att mänskligheten inte förmenas den lycka som en spontan naturupplevelse kan skänka. Foto: Erik Pettersson 1987.