Ordlista

(vir) fiätum – följde
kripper – barnen
kum ättär – kom efter
räddet iveg – skrämde bort
sturbubben – storhunden
tåjta – spånkorg
vändfö – varför
öjlir – gråter ni
stjyssl – stång vid gärdsgårdsled
tjäg – avdelad slåttermark
utåmin – utanför
budi – handelsboden
jätt nev – en näsa
släjkän – sådan
fiär – följer
emat- hem
sudyvir – söderut

Redaktionen