På 1800-talet gick det:

 • 32 öre på 1 Daler Kopparmynt
 • 3 Dlr Kmt på 1 Daler Silvermynt
 • 2 Dlr Smt på 1 Plåt (stort, fyrkantigt kopparmynt)
 • 100 Skilling på 1 Dlr Smt.
 • 1 Students uppehälle 1 termin kostade 21 Rdr.
 • 1 tunna råg kostade 3 Rdr.
 • 1 dagsverke kostade 26 Skilling = 1/4 Rdr.

Man hade olika tummått för t. ex. spannmål, honung, tjära.

 • 1 tunna (spannmål) = 50 liter
 • 1 kappe 4,6 liter
 • 1 kanna 2,6 liter

Sollerö kyrkas längd är 55 m.

 • kyrktornets höjd 37,5 m.
 • Storklockan, Dalarnas äldsta daterade kyrkklocka år 1530 väger c:a 600 kg.