Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dån
slå riken och byar omkull;
tyst bygga dem bonden och hans son,
som så i bladbestänkt mull. (E. G. Geijer.)

Om detta tysta men dynamiska skeende, som gör så litet väsen av sig men betyder så mycket, skulle detta års ”Sool-Öen” handla. Där avser vi, att du skulle möta de verkligt betydande människorna, ty ”vad stort sker, det sker tyst,” bland åker och boskap, på svedjeland och i trädgårdstäppor, i gången tid och i nutid. I vad mån vi lyckats därmed må läsaren avgöra.

Flera av oss anser att de värdefullaste bidragen är dessa, där solleröbor själva berättar, fåordigt kanske, men med så mycken kärlek och upplevelse under. Det var ju också avsikten att ge röst just åt dem, när Sool-Öen startade, och dessa bidrag, om några, har sin givna plats där, anser vi. Låt oss få del av dem! Kanske måste du vänta, innan de blir införda, men en vacker dag passar de i pusslet. – Vi beklagar att det i år är flera sådana bidrag, som tyvärr måste stå över till nästa år på grund av utrymmesskäl. –

För att göra det ekonomiskt möjligt att ge ut Sool-Öen tackar vi för bidrag från Kulturnämnden i Mora, Sollerö Jordägare och Sollerö Hästförsäkringsförening. Sollerö Hembygdsförening och Sollerö Församling, i vars tjänst vi vill verka, står även som förut stödjande bakom oss.

Sollerön i maj 1978 Redaktionen