Till läsaren 1987

"Ja, här i det gamla Järnbäraland
de bröto åker vid älvens strand
och malm ur gruvan bredvid
De kände ej trältjänst, förstodo ej krus
de sutto som drottar i eget hus ... "

En strof ur vår dalaskald Erik Axel Karlfeldts ”Fäderna” kan mycket väl inleda redaktionens ord till läsaren. Måhända kan det tyckas som om hans poesi är något passe för nutidsmänniskan. Vi lever i en högst föränderlig värld. Ständigt skiftar vår syn på tingen. Vi glömmer lätt att nuets trygghet har skapats av förfäders verk och vilar på det förgångnas grund. Vetskapen om detta kan styrka oss i vår livssyn. Nutiden kräver vår uppmärksamhet i hög grad men en smula eftertanke är befogad.

Karl Lärka ville benämna sin bok ”Fäder och fädernearv” men titeln ansågs inte tillräckligt säljande. För honom var det viktigt att ställa nutiden i relation till historien även om det bara var fråga om ett par generationsväxlingar. Även under denna relativt korta tid har förändringarnas vind svept fram. Vi uppfattar förfäderna som i en helt annan och främmande värld. Vårt sätt att leva har dock sprungit fram ur de förutsättningar som förelagts oss. Vi är en länk i föränderlighetens kedja men skiljer oss från den föregående trots att vi ändå liknar den.

Sool-Öen är vårt lokala medium för att överbrygga generationernas föränderlighet. Skildringar från såväl vår tid som gångna dagar bidrar till att lära känna oss själva och vårt ursprung. Liksom i tidigare årgångar av vår publikation presenteras ett skiftande material från vår bygd och vårt liv. Ett varmt tack till alla medarbetare för deras respektive bidrag.

”. .. där finns lärkspel och vårljus från fattig hed och suckar ur milsdjup skog ni har sjungit det tyst genom många led vid yxans klang, bakom fora och plog”.

Redaktionen

Midsommar i Mångberg 1921 vid Håll Nils fäbodgård i Trunden. Mor Masnis Kisti på härbrestrappan tar en överblick över tunet med den resta majstången och lövsalen på gården där kaffet avnjutes. En högtidsbild från en stilla söndag med prägel av goda sommartraditioner som även kom fäbodlivet till del som ett avbrott i vardagslivet. Foto: Håll Nils Mattsson.