Ordlista

a dödaåt den där
a andamåt anden
attumbakom
a ästimåt hästen
bakukallärtunnbrödsbakerskor
beganskväldhöstkväll
duvåkunna
fadfar
fårfötstrumpläst
garrärgjorda
gäslvallområde
gäslkallvallkulla
gätätvallade
Järk-ladlada tillhörande Järkgården
klattjimklacken
klåkåfrusit till
ludärvårrbulvan, lockfågel
mässmedan
omärholmar
rakkanhunden
slattärslaktare
spiddumkräktes
spritt sjovalldeles ensam
tröjskonärträskorna
veminvarit med om
verodärvarandra
anorår-fästen
årähåret
ättfristillfreds
ösättjänhösäcken