Till läsaren 2015

Hembygdsgården. Foto: Torbjörn Nääs

Sollerö hembygdsförening bildades 1915 och firar således 100-årsjubileum under 2015.

I årets jubileumsupplaga av Sool–Öen, den 44:e i ordningen, kan vi läsa om hembygdsföreningens verksamhet under hundra år. Flera artiklar försöker också fånga något av tidsandan för hundra år sedan och hur det var att leva och bo på Sollerön i början av 1900-talet. Det samhälle som fanns då var på många sätt väldigt annorlunda mot det vi har idag. Men det finns också likheter: Då, som nu, var samhället i kraftig omvandling. För hundra år sedan var det industrialismen och de tekniska framstegen som stod för denna omvandling, idag är det datorer och tjänstesamhället som förändrar vår vardag. Hur ser det ut om ytterligare hundra år? Finns det plats för en hembygdsgård och en hembygdsförening? Vi vill gärna tro det!

Hembygdskultur är något som är i ständig förändring. De aktiviteter vi ägnar oss åt idag, det må vara boule eller frisbeegolf, odlingar, hantverk eller något helt annat, kommer i framtiden att betraktas som en del av vår historia och vårt gemensamma kulturarv. Att förstå, förvalta och förmedla vår gemensamma historia är en del av en hembygdsförenings uppgift. Sollerö hembygdsförening är till för alla som bor i socknen, infödd som inflyttad, och alla är välkomna att vara med och utforma föreningens framtid!

Redaktionen