Solleröbilder

Tre ”sturgåsser” med den tidens statussymbol-cykeln (som gjorde slut på inaveln). Foto: Johan Öhman omkr. 1912.

Fr. v. Mas-Kisti, Asp-Meijt, Rulljugås-Anna, Nämkar-Karin, Trapp-Anna (G.m. Bos-Anders}, Mas-Margit, mor till Gustav, Arvid och Selma.

Vårflod omkr. 1932 ”Långbanken” vid Lerön. Foto: Anders Lejon

Folkskollärare Per Linden hade på en del av den stora sko/planen mellan sko/husen anlagt en trädgård, som i sin variationsrika grönsaks- och bär- och fruktodling blev till stor inspiration for hela bygden. Skolbarnen hade ändå god plats all leka, bl.a. i den intilliggande kyrkparken.

Örjangården i Bengtsarvet, foto från 1898. Gården är en av de äldsta på ön och har förmodligen Solleröns äldsta bostadshus, uppfört vid sekelskiftet 15-1600. Husbönder på gården har i flera generationer hetat Göran – där har vid kopplingen till namnet Örjan.

Örjanfolk har bott här fram till omkr. 1907. Örjan Anna i Gesunda f 1905, berättar att hon föddes här, och familjen bodde då i ladugården eftersom stugan var i så dåligt skick. Snart flyttade Anna, storasyster Märta, mor Anna och mormor Margit till Utanmyra och gården stod tom en tid. Bond Erik från Kulåra och Mas Stina som bodde granne med Örjangården blev så småningom ägare, renoverade stugan och hade under några få år ett trevligt och gästfritt hem innan tuberkulosen ryckte bort dem båda 1912 och 1915.

Som tur var kom agronom Sigurd Svensson till ön, förälskade sig i platsen och köpte gården – annars hade husen troligtvis sålts, rivits och hamnat långt bort från Sollerön. Svensson tog sig sedan namnet Örjangård, och nu bor dottern Birgitta och Evald Håkansson där.

Foto: H. Andersson, Mora. Enligt inventering av Dalarnas Museum var denne fotograf verksam i Utmeland, Mora under 1890-talet. Fotot tillhör Ragnar Lannerbro.