Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson, född 1877, död 1959, flitig upptecknare åt Landsmålsarkivet.
Hans uppsatser i skilda ämnen, foton och teckningar har ingått i många årgångar av Sool-Öen.
Artikel om honom finns på sidan 20 i årgång 1978.