Till läsaren 1999

Under några år av hembygdsboken SOOL-ÖENs existens fanns innehållet samlat under ett tema. Denna uppbyggnad av boken har numera övergivits till förmån för ett varierat utbud av uppsatser som täcker ett mera allsidigt område av särdrag och skeenden i bygden. SOOL-ÖEN har därigenom möjlighet att nå en bredare läsekrets.

SOOL-ÖENs uppgift är att väcka nyfikenhet och intresse. Nyfikenhet om vår historiska och etniska identitet. Intresse för den enastående plats som är vår fysiska miljö. Många sidor av vårt samhälle är inte kända. Allt som inte är känt kan ha ett mystiskt skimmer över sig. Mysticismen har många uttryck, allt från övertro på rådn och vittror till människans ännu fördolda krafter. Kan stjärnors och planeters inbördes läge för länge sedan påverka vårt framtida öde? Kan jordströmmar ha inverkan på våra kroppsfunktioner? Har religionens mystik styrt vår nutida kultur? Ett otal faktorer påverkar vårt synsätt i många avseenden. Många frågor kan ställas men alla kan inte få svar. Mystiken kan kittla vår fantasi, men med kunskap och medvetenhet kan gåtfulla dunkel nå förklaringens ljus. SOOL-ÖEN vill medverka till att i viss mån sprida kunskap om företeelser som berör vår tillvaro.

Årets upplaga av SOOL-ÖEN som är den tjugoåttonde i ordningen vill bidra med fortsatt dokumentation av vår bygd. Redaktionen fortsätter oförtrutet att samla material till vår hembygdsbok. Nya skribenter tillkommer ständigt och Sollerön har ett rikt bildmaterial att visa fram. Vi kan presentera ännu en årgång med varierande artiklar från vår horisont – från dåtid till nutid. Redaktionen riktar ett varmt tack till alla bidragsgivare, såväl litterära som ekonomiska, som möjliggör utgivningen av årets SOOL-ÖEN.

Redaktionen

Foto: Bond Johan Andersson år 1916.

Bild från Rossbergs fäbod från den tid då fotograferingen började blomstra. Poserandet för fotografen var ibland en både omständlig och kanske också riskabel procedur .

Bilden visar en grupp ungdomar som klättrat upp på det bräckliga taket på ett gammalt uthus. Tydligen höll takkonstruktionen men hur tog sig kullorna upp med sina långa och vida kjolar. Två fotografer samarbetade och Bond Johan valde att föreviga Johan Öhman när denne tog en närbild av gruppen på taket. Den tunga fotoutrustningen med stativ och glasplåtar släpades med vid olika utflykter som ofta hade fäbodarna som mål.

Den söndagsklädda gruppen på taket är från vänster: Bond Per, lnders Albin, Flint Anna, Flint Per Maria, Bälter Stina, Bond Karin, Glad Ann, Bos Stina och Böl Dagny.