Fäboden i bild

Fäbodarna och fäbodlivet intresserade redan tidigt många, som började utnyttja kameran och bilden som uttryck för väsentligheter, värda att bevara för eftervärlden. Den tidiga fotokonsten kämpade med svårigheter som är okända för nutida fotografer. Tung och skrymmande utrustning, svårarbetade negativmaterial, kommunikationsproblem, för att nämna några faktorer. Pionjärernas entusiasm övervann dock de flesta till synes oöverkomliga hinder.

Solleröns mest kände fotograf, Karl Lärka, behöver ingen närmare presentation. Men även hans föregångare och läromästare Johan Öhman, tog en del bilder från fäbodlivet. I den följande fotokavalkaden är dock företrädesvis Lärka och Bond Johan Andersson från Gesunda representerade med ett urval bilder från fäbodlivet från åren 1918-1930.

Lövberg i vinterskrud. Foto: Erik Pettersson
Rossberg. Foto: Bond Johan Andersson.
Farmor kokar ”Bräsler”. Foto: Bond Johan Andersson.
Gamla vägen i Asen. Foto: Bond Johan Andersson.
Fäbodgata
Mångbergsholen.
Ostberedning
Rådlösa
Kansberg
Buföring från Garberg
Lövberg År 1916
År 1919. Borrbergsfäbodar. Gesundaberget i bakgrunden.
År 1917. Sarjonskeling i Björka.
År 1917. Umsi fäbodar (vid Umsisjön, Flenberget). Från denna fäbodvall har Skansens eldhus kommit.
År 1930. Sollerö-Åsensfäbodar. Lansergården.