Till läsaren 2024

Att berätta och att föra berättelser vidare är viktigt ur många aspekter. Berättelserna ger oss både bakgrund till och förankring i våra liv. Men inte minst betydelsefullt är den underbara känsla som skapas då vi berättar för varandra. I årets Sool-Öen finns artikeln ”Berättarljuset” som beskriver just detta på ett fint sätt.

Vi lever i den digitala tiden och att sitta på andra sidan jordklotet och kunna få de berättelser som Sool-Öen ger oss är fantastiskt. Men det är minst lika viktigt att kunna sitta i sin stuga vid Fjärden och tända sitt berättarljus och känna förväntan stiga. Därför är vi glada att nu kunna erbjuda Sool-Öen både analogt och digitalt.

På hemsidan finns en sökfunktion där man kan söka efter författare och alla artiklar från tidigare årgångar, tack vare Torbjörn Nääs som håller allt i styr.

Ett varmt tack till alla som bidragit med ett varierat innehåll som sträcker sig från vikingatiden fram till dagens vävande skolbarn.

Redaktionen