Till läsaren 2016

Foto: Torbjörn Nääs

Under 2015 firade Sollerö Hembygdsförening sitt 100-årsjubileum. Hembygdsboken Sool-Öen blev föreningens jubileumsbok; extra påkostad med hårda pärmar, fler sidor och fler färgbilder!

Med 2016 års Sool-Öen återgår vi till den enklare utformningen. Vi vill gärna behålla ett varierat innehåll, som skall locka många läsare, men också ge inspiration till att skriva egna återblickar och funderingar. Årets Sool-Öen är den 45:e upplagan.

Efter många års troget och värdefullt arbete i redaktionen vill vi tacka Margit Andersson, Margaretha Hedblom och Anna-Britta Svensson, som valt att avsluta redaktionsarbetet. Vi hoppas innerligt att de även i framtiden vill bidra med sina kunskaper och idéer. Som nya medarbetare välkomnar vi Sölve Olofsson och Torbjörn Nääs.

Redaktionen