Till läsaren 1997

Sollerö Hembygdsbok SOOL-ÖEN inleder med tillförsikt sitt andra kvartsekel med en ny utgåva. Skriften är som vanligt fylld med ett rikt och skiftande innehåll.

Besökare på vår ö uttrycker ofta beundran över landskapets skönhet, vår ståtliga kyrka, våra fäbodar, vår fängslande historia etc. Ett arv som är värt att värna om. Det finns dock alltid en dubbel exponering av tillvaron. Under ytan finns flera bottnar. Flera dimensioner döljer sig under det synliga. Krafter som likgiltighet och okunnighet kan övervinnas med insikt och förståelse. SOOL-ÖEN vill bidra till att förmedla kunskap och medvetenhet.

Den som tar SOOL-ÖEN i sin hand och öppnar den, kan liknas vid någon som befinner sig på en liten rastplats där man en stund kan ha utsikt mot vår historia och där man kan ana framtiden. ”Man förstår livet bakåt men man måste leva det framåt”, som Kirkegaard uttrycker det. Det kan finnas ögonblick som blir till evigheter. En till synes obetydlig händelse som häftar sig fast i minnet kan vid dokumentation bli till en klarhet i ett större sammanhang.

SOOL-ÖEN vill förmedla ett behov av lokal information och kunskap som inte täcks upp av andra massmediala inrättningar. Även en liten mursten i en stor byggnad är viktig. En liten del av vår helhet kan tillgodoses och har sin givna betydelse.

Redaktionen vill tacka läsekretsen för visat tillmötesgående och alla litterära bidragsgivare för benägen medverkan. Vi tackar även sponsorerna för ett ekonomiskt stöd som tydligt visar att vår skrift fått sådant inflytande att den tillmäts betydelse för bygden.

Redaktionen

Foto: Johan Erlandsson år 1935
  • 1892 byggdes långbanken och flottbron och Sollerön fick den första fasta förbindelsen mot fastlandet.
  • 1935 tillkom den nya bron som ersatte flottbron.
  • 1997 byggs den stora bro som blir högre och bredare än den föregående.

Bilden visar ”Nybron” vid ett tillfälle när den svängbara delen provades. Bilden tagen från gamla flottbron som under byggnationen låg söder om nya bron och som kunde trafikeras utan att förbindelsen bröts.