Ordlista

attnhatten
gätetumvallade
jesumenensam
kryturkreatur
kålletumkallade
ljot-sturtväldigt stort
nöd ernorra
rogardumgärdesgårdarna
skranketspökade
såjrnetsurnade
tjovagå (tungsamt)
undlinunderlig
gärdergöromål (även utförda saker)
umsäldispiselhyllan
ljottmycket, fult
mölet umlindade om
slarvtrasa
andlidnhandleden
djörgnetspindelväv
batnätläkte
fo til äbar sig åt
läsafört korna i vall
äktringgmässingsring för handgjorda häktor
umbortorv