Till läsaren 1981

Släktforskaren har en ganska lätt uppgift, då det gäller att forska i sin släkt i Sollerö församling. Kyrkböckerna berättar om en verkligt bofast befolkning. Det har inte varit stora rörelser bland folket vare sig det gäller in- eller utflyttade. Det är först under de senaste årtiondena som rörligheten bekräftas i kyrkböckerna.

Till detta bofasta folk har kring sekelskiftet RÖRELSERNA kommit: religiösa, ideella, folkbildande, kroppsstärkande, gemenskapsberikande. Alla dessa folkrörelser har inte fått samma grogrund och växtmöjligheter hos solleröfolket. Några av de spirande rörelserna tynade ganska tidigt bort. Andra fick bättre rotfäste och kunde växa både i fråga om medlemsantal, stabilitet och fördjupning. De var drivna av eldsjälar, vilka sådde, vattnade och vårdade. Skörden fick de sällan uppleva – men desto mera av glädjen att få så ut och plantera samt se det växa.

En sak hade alla dessa rörelser gemensamt – att med sina olika syften och målskrivningar förena solleröborna. Några av dessa föreningar och rörelser vill årskrönikan Sool-Öen, den tionde i årgång, skildra med hjälp av många skribenter från bygden, vilka aktivt tagit del i föreningarnas rikt fasetterade verksamhet. ”Sool-Öen” vill ge dig en liten inblick i de många rörelserna och dessutom få vara en förenande länk mellan gammalt och nytt, fäderneärvt och nybildat i vår egen bygd.

Redaktionen