Till läsaren 2017

Foto: Torbjörn Nääs

Årets upplaga av Solleröns hembygdsbok är den 46:e i ordningen. Liksom tidigare år täcker den ett brett ämnesfält av företeelser och aktiviteter, funderingar, historier och glimtar från året som gått.

Vi är många som samlar dessa böcker och använder dem som ett slags uppslagsverk. Det stora antalet artiklar gör dock att det böjar bli svårt att få överblick. Det är därför med glädje vi kan berätta att även Sool-Öen har tagit ett steg in i den digitala världen: På Sollerö hembygdsförenings hemsida finns numera en komplett innehålls- förteckning för alla upplagor sedan starten 1972.

Flera artiklar finns också att läsa digitalt. I den allra första upp- lagan från 1972 kan man till exempel läsa om bakgrunden till namnet Sool-Öen. Här hittar man också något av den vision som Lilly Sterner-Jonsson, Gösta Schmidt och Ewald Håkansson bar på när de tog initiativ till att starta en hembygdskrönika:

Nuet är den gräsrotsnivå, där framtiden börjar, men också historien. Framtiden spirar som en stjälk ur kulturarvets mylla, men historien är dess rötter. Vad som händer i dag, är historia i morgon. Därför vill vår krönika handla om livet både i går och i dag, men också i morgon, i den mån vi kan skymta framtiden.

Redaktionen