Minnesruna över Helmer Nilsson

I Helmer Nilssons dödsannons stod att läsa ”Jag har önskat att få dö på min ö ”.

Det fick han också, hembygdsvårdaren, som ända in i det sista var starkt engagerad i sin hembygds historia och liv. Redaktionen för Sool-Öen, där han var verksam i trettiotvå år, minns kulturpristagaren, hedersmannen och vännen Helmer med glädje och tacksamhet, för vad han gav av sitt rika och gedigna kunnande. Ett viktigt arv att förvalta för kommande generationer.