Visor

En hel del visor återfinns i Soolöen.
Här presenteras några visor från Solleröklubben i Stockholm

Melodi: Bjällerklang

Text: Manne

Av allt som vi har drömt
Vi Sollerön ej glömt,
den bygd som är oss kär
som minnen till oss bär.
Där vi som barn ha lekt –
där Siljans våg oss smekt,
där ligger du så grön, så skön
vackra SOLLERÖN

Refräng:

SOLLERÖN – solskensön hälsa vi med sång,
kyrkan där, står vit som snön vi hör dess bing och bång.
SOLLERÖN – solskensön för vår syn du står
som en dröm – vi minns vår bön från våra barnaår
– att blir jag trött på världen, och tryggt och lugnt vill bo
då styr jag åter färden ty Sold skall ge mig ro
SOLLERÖN – solskensön när vi går i land
sjunger vi – vår melodi på Solöns vackra strand.

Vi minnas sommarfröjd
på Lövbergs högsta höjd
Vi minnas Mångbergs dans
när fäbodlivet fanns.
Hör – Borrbergs granskogssus
Se – Björkas gråa hus,
och står vi högt på Åsens krön
Se vi SOLLERÖN

Refräng

När vi nu samlas här
vår tanke hemåt bär,
vi enigt stämma i
vår hembygds melodi.
Och nu vi än en gång,
skall sjunga denna sång,
som bär vår häslning – hem till ön
Hem till SOLLERÖN

Refräng

Melodi: Flickorna i Småland
Text: Jons

Välkomna är Ni allesammans här i våran klubb
hur Ni kommer , vad Ni är, betyder ej ett dugg
bara Ni har gott humör så ska Ni säkert få
en trevlig stund här uti våran ”Soldklubb” då och då.

Refräng:

Det är kullor det är masar som i dag har samlats här
gemensamt för oss alla är att hembygden är kär,
det är kullor det är masar från vår väna Sollerö,
som ligger likt en pärla uti Siljans blåa sjö.

En del utav de Soldfolk som i kväll nu här finns
på annat håll har skaffat sig en karl eller kvinns.
men har dom blott sett Sollerön en endaste gång
sjunger dom nog säkert med oss uti denna sång.

Refräng.

När semstertiden kommer och marken ligger grön
då längta vi nog allesammans upp till Sollerön,
men dess emellan bör vår Soldklubb visa att vi har
känslan för vår hembygd uti våra hjärtan kvar.

Refräng.

Melodi: Nidälven
Text: Myhr

I staden vid Mälaren där jag nu är
jag sitter så ofta i drömmer
drömmar om hembygden då jag var där
och jag var lycklig därhemma.

Refräng:

I Dalälvens dalgång där ligger en ö
den är det svårt att glömma
där ibland stugor och skuggande löv
så många minnen sig gömma
När gamla flottbron en dag man fick gå
då såg man Siljan så vacker och blå.
Solleröns sommar så vacker den är
med sina vindar ljumma.

När markens blommor i knoppningen står
önskar jag att jag är där.
Med vinden till Sollerön häslningen går
mitt hjärta den ligger så när.

Refräng

Hyllning till Sollerön
Mel: Barndomshemmet

Det har diktats många visor om allt vackert, som i Sveriges land man överallt kan se.
Till vår ö som ligger mitt i Siljan vill nu jag en liten hyllning återge.
Där är björkarna som buga invid grinden, där är ängarna som uti blomning stå,
där är vassarna som böja sig för vinden och vår vita kyrka med sin mur så grå.

När jag står vid Kliktens krön i sommarnatten, ack mitt öga ser på denna våran ö.
Långt i fjärran mellan träden skymtar vatten, där är Siljan – där är Solöns egen sjö.
Jag ser fält där säden växer stor och präktig, Jag ser bron som leder över till vår ö.
Jag ser Gesunda med berget högt och mäktigt, och alltsammans speglar sig i Siljans sjö.

Man går vägar som slingrar genom hagen, man ser härbren som på taket mossa har
Man ser källarna där sten går opp i dagen, och segelbåtar som över Siljan far.
Det är syner som man aldrig kan förglömma. Nej, dom minner och dom binder oss vid ön.
Det är sådant man i hjärtat sitt vill gömma, ty det är en tavla alltid lika skön.

All vår längtans mål det har ju alltid detta, kära barndomshem uppå Sollerön.
Har vi i stora vida världen farit, skall vi ändock vända åter till vår ö.
Det är solens det är sommarens fagra rike, det är platsen där vi alltid vilja bo.
Det är där som vi ska få vår sista vila, det är där som vi för evigt skall få ro.