Till läsaren 2020

Sjösättning av nya kyrkbåten 2019. Foto: Torbjörn Nääs

I hembygdsboken kombineras forntid med nutid. Tillsammans med läsarna speglar vi oss i minnen från förr och genom spår i landskapet. Det närvarande livet ges också sin plats. Vilka funderingar har barn om Solleröns framtid? Vi får inblick i hur man som inflyttad till Sollerön kan känna sig hemma i bygden. Glimtar ges av gamla seder, musikarv, byggnadstraditioner, hantverk, soldmålets kännetecken, soldhumorn, natur och växter. Ett prov på ett lokalt ortsnamn i Ryssa med en säregen historia läggs fram. Det är nog en nyhet för många att det i Sockenhusets källare finns ett arkiv med dokument och fotografier från Sollerön. Vi vill också lyfta fram några webbplatser med anknytning till vår socken.

Under året har Håkan Grudd och Ullas Arne Andersson valt att lämna kommitténs arbete och till dem riktas ett varmt tack. Läs Arnes bidrag om hur han kom med i kommittén. Ny ledamot är Bus Gunnel Åkesson. Vi tackar alla som möjliggör en fortsatt utgivning av en angelägen dokumentation.

Arbetet och försäljningen av årets utgåva påverkas av restriktionerna för sociala kontakter på grund av coronaviruset covid-19. Vi vet därför inte nu hur vårt sätt att nå ut med boken kan komma att påverkas.