Till läsaren 2019

Foto: Torbjörn Nääs

Ännu ett år har runnit undan, och ännu en årgång av Sool-Öen har hittat vägen till dig, kära läsare. Året som gått har, på många håll, präglats av krig, terrorism och annat elände. Det är dock något som vi varit förskonade ifrån, vi som har glädjen att få bo på den fridsamma plats som bär solens tecken, Sollerön.

Ett ämne som dock mer och mer hamnat i centrum för alla diskussioner är frågan om vad som händer med vårt klimat. Vi har ju kunnat bevittna först en mycket snörik vinter, och därefter en extremt torr och varm sommar. Torka, skogsbränder och låga grundvattennivåer har ställt till problem. Är det tillfälligheter eller är det något vi får vänja oss vid? Den som lever får se, och ännu kluckar det i Siljan.

Den bok som du håller i din hand vill, som vanligt, erbjuda dig en stunds underhållande läsning blandat med lite allvarligare faktamaterial. Gemensamt är dock att det hela tiden finns en viss anknytning till Sollerön.

Du kommer också att finna inslag av sollerömål i texten. Om du nu tillhör den del av mänskligheten som har svårt att förstå detta språk, så kan vi bara rekommendera att du tar kontakt med någon lämplig ”soldbydjj”. Du får säkert hjälp med översättningen.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit med artiklar, bilder eller på annat sätt, och för att nu citera Grönköpings Veckoblad; Tack också till sponsorer och andra gynnare!

Redaktionen