Till läsaren 1995

Till SOOL-ÖENs redaktion riktas ibland förundrade spörsmål om det rika flöde av engagerade och roande uppsatser som fyller SOOL-ÖEN varje år. Svaret brukar bli att ökad kunskap ger ökat intresse i utbyte och därmed större möjlighet för flera människor att visa entusiasm.

I brytningstider med oro och strider i världens alla hörn är tryggheten en viktig faktor. Bara för ett ringa antal decennier sedan var tryggheten ingen självklarhet. Vårt nuvarande välfärdssamhälle är frukten av många generationers kamp och denna är värd all respekt, så även alla som verkat för att skapa denna plattform för vår tillvaro som dagens samhälle utgör.

Trygghetssymboler hittar man överallt. De påminner oss om gången tid men har sin givna betydelse i nuet. Man kan peka på exempel som helgonbilderna från gamla kapellet. och som nu finns i kyrkan. Eller de nötta handtagen på ålderdomliga jordbruksredskap i hembygdsgårdens samlingar. Symboler har påverkat människor, styrt vårt handlande och tankesätt under många sekler, allt från korsfararnas fanor till våra bomärken och sockenvapen.

Televisionens i många fall tvivelaktiga utbud fjärmar oss från verkligheten runt omkring oss. Tryggheten kan upplevas på många sätt, en sommarregnbåge över ön, doften av vårligt blomstrande körsbärsträd, en ångande nyplöjd åker, ett träd som sträcker sina grenar mot blå himmel, vågskvalp mot strandens stenar, värmen från en brasa med ved från vår skog, storspovens flykt över vårliga marker. Tryggheten kan även finnas i en spontan omfamning eller några uppskattande ord mellan medmänniskor.

Även SOOL-ÖEN vill bidra med· att stärka en liten bit av denna trygghetsmedvetenhet genom att förmedla intryck och dokumentation av företeelser från vår bygd och som kan ge tryggheten perspektiv åt vår tid.

Redaktionens ambition är att presentera denna utgåva av SOOL-ÖEN som ett medel till att ytterligare främja känslan för vår bygd. Någon avmattning av stoff till nya artiklar har inte kunnat märkas. Nya medarbetare är ständigt välkomna. Redaktionen tackar de litterära medarbetarna för deras bidrag och för det ekonomiska stöd som har möjliggjort utgivningen av 1995 års SOOL-ÖEN.

Redaktionen


Stunistallen. Foto Falu-Kuriren

STUNIS-TÅLLN

-månghundraårig, knotig och vindpinad stod den tidigare på en karg grusbacke i Norby, Utanmyra, och tjänade som ett landmärke –stamålld– för sjöfarande vid fiske och kyrkbåtsfärder. Den stod som en solitär innan ungskogen efter hand bäddade in den med sin grönska.

Tallen fridlystes men länets naturvårdsenhet gav tillstånd att den fick fällas i samband med att fiskodlingen byggdes ut år 1969. I annat fall hade tallen säkert fått stå kvar i sin grusbädd ytterligare något sekel. Den var omkring 500 år gammal när den fälldes

De stympade resterna av Stunis-tallen finns nu uppsatta på Hembygdsgården.

Red.