Till läsaren 2004

Foto: Anders Lejon.

Sundsvägen, ett 50-årsminne

Innan den nuvarande vägsträckningen över Sundet och till Mora anlades på I 950-talet, fanns denna cykelvägsbro byggd. Man kunde alltså cykla efter en gammal smal körväg för hästkärror som gick över Hårkrånksbron västerut och tog av norrut vid Lappholen och vidare mot Sundsudden. Därifrån byggdes en träbro över till Sundsholmen och vidare till lsundalandet. Bron gjordes så smal att två cyklister svårligen kunde mötas. Om man hade packning på cykeln måste man stiga av. Det var dock en storfärdel för cyklande att slippa trampa vägen över Gesunda och Ryssa som var dryga milen längre.

När bilvägen över Sundet byggdes 1956-57 tillkom en bro över Sundet som var ämnad för biltrafik I dagens läge är en förbättring av Sundsvägen planerad. Solleröborna har stora förhoppningar om förbättringarna och det återstår att se vad som kommer att ske med Sundsbron efter dessa 50 år.

Bilden är tagen från Isundalandet i riktning österut mot Sundsholmen. Längst upp till vänster skymtar ett stycke av Sollerölandet vid Sundsudden. Foto: Anders Lejon.

Redaktionen

Till läsaren

Solleröns egen hembygdsbok Sool-Öen är ett livaktigt lokalt organ som har att presentera gammalt och nytt från vår lilla ö i hjärtat av Dalarna. Det är en huvud­ uppgift för vår hembygdsbok.

Gammalt och nytt kontrasterar ofta starkt eftersom förhållandena är så starkt varierande. Exempel kan tas från vår kyrka. När den var nyuppförd kunde prästen svårligen göra sig hörd vintertid eftersom besökarna som fyllde kyrkan på söndagarna värmde fötterna genom att stampa dem i det hårda jordgolvet. Uppvärmningen av kyrkan var föga effektiv. De grova skodonen skapade ett mullrande som överröstade prästens predikan. Som kontrast kan ställas en nutida upplevelse i kyrkan med Kjell Lönnås fyrtiomannakör som under ett konsert­ program framställde en regnskur, där åhörarna mycket väl kunde höra de första dropparna som ökade till ett crescendo för att till slut avta till ett stilla droppande. Gammalt och nytt – exemplen kan mångfaldigas.

Sool-Öen vill visa händelser från vår bygd från förr och till vår tid. Många skribenter, såväl öns egna pennor som skriftställare utanför vår gärdsgård vill förmedla fakta och intryck som berör vår bygd, var och en efter sin personliga uppfattning. Årets utgåva innehåller som vanligt ett urval av varierande artiklar som beskriver något som anses värt att dokumentera. Hågkomster och minnes­ bilder, profiler och företeelser avlöser varandra. Det gamla fäbodlivet, krönikespelet om Malin, äventyr ute i vida världen, äldre arbetsmetoder, prov på vårt soldmål, sportutövning, mathållning och musik är bara några exempel på ämnen som årets Sool-Öen bjuder läsekretsen.

Årets upplaga av Sool-Öen är den trettiotredje sedan starten 1972. Boken har sedan dess utkommit årligen i samma behändiga format och med sockenvapnet på framsidan. Varje år har boken presenterat ett och annat från bygden som intresserar en trogen läsekrets. De tidigare årgångarna visar nu en tendens att sina i lagren och de läsare som vill skaffa en komplett samling av Sool-Öen, måste hänvisas till antikvariat eller till samlare. Det register som trycktes vid trettioårsutgåvan har visat sig vara till mycket stor hjälp vid sökandet efter något speciellt ämne. Sool-Öens redaktion vill rikta ett varmt tack till alla trogna läsare och till de sponsorer som gör det möjligt att boken kan ges ut i enlighet med de intentioner som fanns från starten och att Sollerön kan bibehålla den tradition som utvecklats, att få en varierad årlig dokumentation.

Redaktionen