Till läsaren 2013

Så är det dags att presentera Sool-Öen för 2013. Som vanligt är innehållet varierat och vi hoppas våra läsare ska finna intresse i de olika artiklarna. Ett par läsövningar på soldmål finns med liksom historier att låta sig roas av.

Efter många års värdefullt arbete i redaktionen har Helmer Nilsson, Gudrun Bråmå och Håll Nils Matsson med ålderns rätt avsagt sig sina uppdrag. Vi tackar dem varmt för deras engagemang och välkomnar följande nya medarbetare, Britt-Inger Nilsson, Ola Måspers och Håkan Grudd. Tillsammans ska vi arbeta för att även fortsättningsvis ge ut vår hembygdsbok och hoppas på många bidrag från nya och gamla författare.

Redaktionen

Foto ur Sigvard Montelius familjealbum. En vårfärd till Soll-fäbodar 4 juni 1950.
Mångberg, en gång en stor fäbod med egen majstång. (1982 flyttades majstången till sin nuvarande plats vid dammen.) I bakgrunden Flintgården. Foto: Astrid Dourenf Montelius.