Till läsaren 1996

Ett litet jubileum kan ibland kännas som ett stort. Ett sådant tillfälle infaller detta år när Solleröns egen hembygdsbok SOOL-ÖEN 25-årsjubilerar. Trots att det inte är fråga om ”jämna år” finns en känsla av att det är ett stort steg. Initiativtagarna var vid starten på intet sätt medvetna om att SOOL-ÖEN under det kommande kvartsseklet skulle komma att fortleva på det sätt som skett. De hoppades att under några år kunna presentera Sollerön för läsarna. Skriftligt och fotografiskt material från bygden har dock sedan dess årligen fyllt SOOL-ÖENs sidor allt sedan det första trevande exemplaret av boken kom ut.

Under året har Lilly Sterner gått ur tiden i sitt 95:e levnadsår. Hon var en av öns kulturpersonligheter och SOOL-ÖENs verkliga eldsjäl. Hon tog det första steget och utformade SOOL-ÖEN smakfullt och initierat. Hennes anda präglade boken från starten och hon var även den flitigaste skribenten. Hennes arbete var ovärderligt och redaktionen och läsarna har stor anledning till tacksamhet över hennes imponerande insatser för bygden.

Vår omgivning avger ”viskningar och rop”. Det må vara en god föresats att försöka uppfatta tillvarons skiftningar och nyanser, såväl de finstämda som de pompösa. I naturen finns ljus, ljud och arkitektur som väcker känslor, gensvar och frågor. Årstidernas skiftningar kan säga mycket om den vackra natur som omger oss. Vårens skira, sommarens mogna, höstens översvallande och vinterns rena färger påverkar vårt sinnelag. Kontrasterna i den pendelrörelse som våra årstider utgör, ger den effekt som gör att livet inte ”flyter samman till en grå välling”. När vi lever i en kultur som till stor del bestäms av andras inflytande över oss kan det vara värdefullt att värna om vår egenart. Vår hembygdsbok SOOL-ÖEN är ett litet bidrag till att exponera vår speciella bygd och dess befolkning under tidigare och nuvarande livsvillkor.

”Det oändligt stora över oss
det oändligt mikroskopiska under oss
däremellan
är vi upphängda”.
(R. Ekner)

Tänkespråket kan vara en nyttig påminnelse om vår plats i tillvaron. Den ger en maning: Upptäck och ge möjlighet att uppleva. Att undersöka och upptäcka vår hembygd är en grundläggande föresats för SOOL-ÖENs redaktion. Nya bidrag som medverkar till att ta fram och belysa gamla och nya företeelser är välkomna.

Redaktionen riktar ett varmt tack till bidragsgivare och sponsorer med en förhoppning att de kommande årgångarna av SOOL-ÖEN blir lika väl mottagna av läsekretsen som hittills.

Red.


Den första spelmansstämman på Måstäpp i Gesunda år 1906. Initiativtagaren Anders Zorn fungerade själv som jury tillsammans med Nils Andersson, Lund {förf. Svenska Låtar) och Janne Romson, Mora.

Bilden visar solleröspelmannen Palm Anders Olsson som spelar upp från tribunen som utgjordes av en kärrskrinda. Palm Anders var iklädd sollerödräkt från denna tid med blå jacka, stjimpa {förskinn) och röd toppluva. Stenar vid skaklarna säkrade kärrans jämvikt. Från Sollerön deltog Palm Anders och Amus Olof Jönsson men ingen av dem vann pris trots att Palm Anders uppges ha spelat rent och bra. Amus Olof som inledde stämman lär ha varit påtagligt nervös.

Ett brokigt folkliv i tidsenlig klädsel omgav spelmännen. En malungskarl i hög kyrkhatt väntar på sin tur och bakom honom står en rättvikare, möjligen Höök Olof som vann ett andrapris i fiolspel. Segrade gjorde Timas Hans från Ore. Framför kärran poserar en hornblåsare.

Foto: Gerda Söderlund, Leksand 1906. 4