Sollerö hembygdsförening 2022

När vi gick in i 2022 pågick fortfarande pandemin. Merparten av restriktionerna togs dock bort under februari och från den 1 april klassades covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det betydde att hembygdsföreningen kunde återgå till mer normal verksamhet och vi lyckades genomföra ganska många aktiviteter under resten av året.

Vi hade en allmän städdag på hembygdsgården i mitten av maj, och den 26 maj genomförde vi ett Öppet hus med efterföljande årsmöte.

Midsommar 2022. Foto: Torbjörn Nääs

Midsommarfirandet kunde äntligen genomföras som vanligt, med många besökare, musik av våra lokala förmågor och dans runt stången. Dagen innan midsommarafton samlades många på hembygdsgården för att hjälpa till att binda kransar och girlang, och våra musiker arrangerade övningstillfällen dagarna innan.

Serveringen på hembygdsgården öppnade som vanligt efter midsommar och höll öppet in i augusti. 

Vi har arrangerat tre trivselkvällar på hembygdsgården: I juli hade vi först Ruth & gänget, sedan Marita & Heikki och Ällvokaffe. I augusti spelade Trevliga Fyran: Jenny Halvarsson, Anders Olsson, Jörgen Nohrin och Anna-Karin Bengtar.

Trivselkvällar på Hembygdsgården. Foto: Torbjörn Nääs

Den 18/7 ordnade vi Kulturtrampet, ett nytt arrangemang för vår del där 15 personer tillsammans med guiden Mats Wik cyklade i lugn takt till Flåtånes, Sturbåtn, Fjessas försvunna café och kyrkbåten Jugen Jon II på Lerön, Flotbruni och Notskålan. Den 21/7 hade vi hantverksdag på hembygdsgården, ett arrangemang som vi haft flera år tidigare och som samordnas av Eivor Bälter.

Hembygdsföreningens vikingagrupp har varit väldigt aktiva under 2022 och under veckan 18-22 juli kunde äntligen den planerade markradarundersökning av vikingagravfältet genomföras med hjälp av personal från Wessex Archaeology i England och från Stockholms universitet, samt våra lokala arkeologer Mathias Bäck och Marta Lindeberg. Under veckan hölls också en informationskväll i Sockenhuset där de inblandade höll föredrag, och vikingagruppen arrangerade Högsommarblot, en konsert till stöd för den arkeologiska undersökningen på Sollerön. Olle Nyberg med vänner spelade och sjöng på 38:ans Veranda och alla intäkter gick till markradarprojektet.

Markradarundersökningen. Foto: Torbjörn Nääs

Vår vikingabåt Bjork har legat i sjön hela sommaren med hemmahamn vid segelklubben på Lerön. I augusti ordnade vikingagruppen en rodd och segling för intresserade. PG Andermo och Torbjörn Carlsson är ansvariga för båten.

Vikingagruppen har också jobbat vidare med blästerugnen på hembygdsgården och i september var det dags att demonstrera hur man gör järn av myrmalm. Det blev ett väldigt intressant och lärorikt experiment, med ganska många besökare under dagen.

I september höll vi öppet i Textilmuseet under Solleröns skördefest.

Under 2022 arrangerade vi två föreläsningar i samarbete med Studiefrämjandet Dalarna: Den 9 september fick vi lyssna på Jennie Tiderman-Österberg, musik-etnolog på Dalarnas museum och doktorand på Musikhögskolan, Örebro universitet. Hon kallade sin föreläsning ”Fäbodens ljud – att intonera med djur och natur”. I oktober kom sedan Lars Rundqvist och berättade om Adolf Andersson, en folkskollärare som var verksam i finnmarken under slutet av 1800-talet och som var far till författaren Dan Andersson.

I november var vi medarrangör till en visning av filmen ”Spelet om Malin”, krönikespelet som uppfördes 2003 vid Malibambo nära Rossbergs fäbodar.

Spelet om Malibambo 2003. Foto: Torbjörn Nääs

I november hade vi också en liten ”tack-fest” för alla som hjälpt till i hembygdsföreningens verksamhet under året. Det är väldigt många som hjälper till på olika sätt i föreningen, inte minst i serveringen under sommaren, och festen är styrelsens sätt att visa uppskattning för allt arbete som läggs ner.

Hembygdsgården används också till aktiviteter där inte vi i föreningen är med och arrangerar. Ett exempel är veteranbilsrallyt i augusti som samlade ett 50-tal bilar. Vi har skolklasser och andra grupper som använder hembygdsgården som utgångspunkt för vandringar och guidade turer, även yoga och gymnastik. Under året har vi även haft en grupp musiker som regelbundet samlats för att spela tillsammans, både på hembygdsgården och i Lundgard i Gesunda.

Vårt renoveringsprojekt har kommit i gång igen efter ett längre pandemi-uppehåll. Under hösten påbörjade våra hantverkare arbetet med en ny handikapptoalett, och lilla härbret vid skvaltkvarnen fick nytt tak med hjälp av ideella krafter i styrelsen.

Odd Fellow har överlämnat en gåva till hembygdsgården. Annelie och Peter Norell representerade hembygdsföreningen vid en ceremoni i Mora kyrka och fick ta emot en stor check.

Mora kommun har gett bidrag för Textilmuseets hyra. Det är ett bidrag som vi söker varje år och som vi brukar få beviljat. Vi har också sökt och fått bidrag från Mora kommun till en inspelning av Astrid Gustafsson när hon guidar om vikingatiden.

Sool-Öen gavs ut i bokform för 51 året i följd. Det blev dock sista utgåvan i bokform, tror vi, eftersom planen är att den i fortsättningen ska publiceras digitalt. Den gamla redaktionskommittén har avgått och en ny redaktion har utsetts bestående av Sylvia Måsan, Håkan Grudd, Bus Gunnel Åkesson och Sören Bondeson.

Styrelsen har haft sju möten under 2022.

Styrelsen har bestått av: 
Håkan Grudd, ordf.
Börje Svensson, 1:e vice ordf.
Sylvia Måsan, 2:e vice ordf.
Karin Bond, kassör
Karin Wik-Land, sekr.

Övriga ledamöter:
Hans Persson
Anneli Norell
Peter Norell

Revisorer:
Ninna Lundin och Kristina Steger

Valberedning:
Styrelsen

Vi tackar alla som på olika sätt deltagit i hembygdsföreningens arbete under 2022!

För styrelsen Håkan Grudd, ordförande