Vet ni att: rapport om föreningar

Det finns 37 föreningar inom Sollerö församling

Den största är Sollerö Hembygdsförening med 1.503 medlemmar (1/1 1975).
Ingen årsavgift betalas och ingen har begärt utträde. (Varje medlem av Sollerö församling är automatiskt medlem av föreningen, och föreningens verksamhet bestrides av anslag från kommunen).

Av de övriga är Idrottsföreningen störst med 320 medlemmar.
I O G T är den äldsta föreningen, instiftad år 1887.

Under året 197 4 var 4 2 studiecirklar verksamma inom församlingen.
Deltagarantalet i dessa var 750.
Redovisade studietimmar var 1.600 tim.
Enbart pensionärer studerade i 10 cirklar.
12 cirklar studerade språk.
11 cirklar studerade sång och musik.
5 cirklar studerade slöjd och konsthantverk.
8 cirklar studerade tros- och livsåskådningsfrågor.