Gravfält från vikingatidens slutskede 950-1050 e.Kr.

Två gravfält från vikingatidens slutskede 950-1050 e.Kr. ligger på Sollerön. Tillsammans har vikingagravfälten uppskattningsvis 100-150 gravar, bestående av glest belägna rösen, högar och stensättningar.

Första gången det uppmärksammades att dessa rösen kunde dölja gravgömmor var 1921. Åren 1928-29 genomfördes en arkeologisk undersökning då ett tiotal gravar helt eller delvis utforskades. Gravarna är s.k. ”brandgravar” där de döda kremerats och nedlagts med sina personliga ägodelar. Att bränna de döda var det vanligaste begravningssättet under vikingatid i hela Skandinavien.

Avsnitt ur filmen där Astrid Gustafsson guidar:

Guidad tur på det Vikingatida gravfältet 1(4)

Guidad tur på det Vikingatida gravfältet 2(4)

Guidad tur på det Vikingatida gravfältet 3(4)

Guidad tur på det Vikingatida gravfältet 4(4)