Vet Ni att

 • Siljan
  • är 3 3/4 mil lång, 2 1/3 mil bred, och ytan är 290 km2
  • är den sjunde till storleken av Sveriges sjöar.
  • ligger 161 m över havet
  • är djupast, 120 m, utanför Vattholmsskären, där en förkastningsränna går fram.
  • har c:a 24 vikar.
  • (Stor-siljan) ”somnar”, fryser till omkr. trettondagen.
  • ”sköljde” år 1854 den 8 april, och 1855 den 21 maj.
  • Redan Gustav Vasa lär ha beställt båtar från Sollerön (Rehnberg).
 • Kyrkbåtarna kunde ha tio par åror och rymma 70-80 personer.
 • Siljans äldsta kyrkbåt bär årtalet 1716, är byggd på Sollerön och finns nu på Skansen.
 • En Soldbåt kostade 15-20 kr på 1800-talet.
 • Den första kyrkbåt som byggts i modern tid var ”Rättvikarn” som byggdes 1941 av Bondesson.
 • Siljans första ångbåt hette ”Prins August” och byggdes 1839.
 • Isundaborna brukade lägga ut 250 ryssjor och Sollerö-borna 400 st i Vinäs-fjärden vid slutet av 1800-talet.
 • Frusen Siljans-lake betalades med 25 öre skålpundet i Falun. (1 skålpund = 425 gr).
 • Nishans Hans förtjänade 80 kr per år på att sälja lake (c:a 136 kg) i Falun.
 • F. handianden Nils Andersson har dragit upp en gädda på 16 kg i Norrviken.
 • Försurningen i Siljan är inte märkbar, därför att sjön har kalkgrund, då den däremot i vissa sjöar på fastlandet, t. ex. Björnsjön, på tio år har gått ner från 6 till 5,3 pH, d. v. s. under riskzonen (7 pH = neutralt).