Till läsaren 2022

Foto: Torbjörn Nääs

Sool-Öen fyller 50 år. Vi firar detta med att låta boken bli en jubileumsutgåva. Samtidigt ger vi ut ett nytt register över alla artiklar.

Vi vill återge hur idén till hembygdsboken föddes och startade, därför har vi valt att inleda med förordet, en presentation från den första boken 1972. Dessutom har vi lagt in artikeln från 30-års jubiléet 2001, som väl beskriver hur det började med krönikan Sool-Öen.

Innehållet har varierat genom åren och vår strävan har varit att tillmötesgå olika intressen och önskemål; historiska skeenden, aktuali- teter och personligheter. Forntid, nutid och framtid har funnits i bokens artiklar.

Tider och livssituationer förändras och nuvarande redaktionskommitté har tillsammans med hembygdsföreningen fattat beslut om att låta denna upplaga bli den sista från vår sida.

Utgivare av boken är Sollerö hembygdsförening. Det fortsatta arbetet kommer även i fortsättningen skötas av en kommitté inom föreningen. Nu med publicering på föreningens webbplats. Redaktionen har en förhoppning om att locka skribenter som digitalt vill försöka skildra livet i socknen i historiskt perspektiv eller med berättelser från nutid och förhoppningar inför den framtid som skymtar vid horisonten.

Vi känner oss stolta och tacksamma för de år som vi kontinuerligt kunnat utveckla och presentera Sool-Öen. Detta har varit möjligt tack vare er alla, som bidragit och hjälpt oss att varje år fylla bokens sidor.

Ett varmt tack till alla skribenter, f.d. redaktionsmedlemmar och även Sollerö Hembygdsförening som varit vårt stöd i arbetet.

Redaktionen