Ordlista 1978

ageråmhavrehalm
a ostimtill hösten
armbliharmligt
bälla levabort lämna kvar
djörgnetspindelnät
embåkåhembakat
etadet där
fåjlstor
fändjifått
gät tjynärvalla korna
jänähär
krågå-bliomerprästkragar
kvåttgris
levalämna
ljot armbliväldigt tråkigt
i lotimi åkern
läjklika
rapletrasslade, skramlade
rogardngärdsgården
sitt-åsitta på lasset
stingslärtistlar och taggigt ogräs
såjisågen
telnärgolvtiljor
”trull-kelingger” i åkernosådda fläckar, tillhåll för ogräs
träs-lotirträdesåkrar
tåtållkruståtel, gräs
ugaliväldigt mycket
vånnhorn
öxiyxan