Till läsaren 2018

Foto: Torbjörn Nääs

Inför utgivningen av den första utgåvan av Sool-Öen år 1972 så skall Evald Håkansson, medlem av den första, trehövdade Sool-Öen kommittén, helt ödmjukt ha yttrat något i stil med att ”nja, kunnum vir åldå någä år framyvyr min isu botji so e ä full bra”.

Man kan ana att Evald i sin himmel småler åt hur han för snart ett halvt sekel sedan missbedömde denna krönikas livskraft. Ty den lever och frodas, till den grad att vi inför denna utgåva tvingats senarelägga några artiklar för att inte boken skall bli alltför diger. Självfallet kommer dessa artiklar att införas i nästa års upplaga av Sool-Öen.

I övrigt är det sig likt. Sollerö socken i nutid och dåtid, stort som smått, och sist men inte minst vädret som varit. Det sistnämnda lär vi få anledning att återkomma till. När dessa rader skrivs cirka en och en halv vecka in i mars 2018 faller snön ymnigt över vår bygd. SMHI:s mätstation i Gesunda rapporterar 94 cm och det talas om den snörikaste vintern sedan 80-talet. Men som sagt var, detta ber vi att få återkomma till i 2019 års upplaga av Sool-Öen.

Redaktionen