Till läsaren 2012

Vår 40-åriga Sool-Öen har tagit steget utanför landets gränser. Varje år går fem exemplar till USA och ett exemplar går i motsatt riktning – till Finland. Kommuniceringen sker på två språk, nämligen soldmål och engelska. Det gläder oss att vår hembygdsbok möjligen kan bidra till soldmålets bevarande och fortlevnad även utomlands. Se även förordet till artikeln ”Livet före och efter krigsbarnstiden” i årets bok.

Under alla år har vi strävat efter att boken ska ha ett så varierat innehåll som möjligt, och att alla ska känna sig välkomna med bidrag från livets olika skeden, stort som smått, gammalt som nytt.

I år har vi även den stora äran att få publicera vad som rör sig i författaren Sören Bondesons huvud. Sören som nominerades till August-priset i september 2011. Och som fortfarande är sin hembygd nära.

En uppskattad medarbetare i Sool-Öens redaktion har nu gått ur tiden, då Åll Anders Erik Pettersson avled den 6 september 2011, 94 år gammal. Erik var en mycket god kännare av Solleröns kultur, naturälskare och skicklig fotograf. Hans hjärtesak var att lyfta fram och bevara alla äldre fotografiska glasplåtar som finns i bygden – en skatt som var på god väg att förstöras och glömmas bort. Nu är det vår sak att fortsätta i Eriks anda och tacksamt minnas hans värdefulla arbete.

Redaktionen


En stilla novembermorgon – Siljan och dimman som likt en halsduk lindar sig kring Gesundaberget.
För varje dag som går känner man en tillfredsställelse att kunna få bo och leva på vår underbara ö – Sool-Öen. Foto S.M-J.