Till läsaren 2005

”Jag ville jag vore om våren
en påse  ringblommefrön
som sattes av någon ömhänt mas
i en blomsäng på Sollerön”

En strof ur en dikt av Busk Rut Jonsson från Malung kan ge en tanke; att så ett frö som kan bli till en blomma att glädjas åt. Även vår hembygdsbok Sool-Öen vill så frön som växer upp till en medvetenhet om vår bygds alla nyanser.

Alla nutida massmediala möjligheter ger ju det bokliga intresset en hård, nästan brutal konkurrens. Gamla riktlinjer har ju en ständig tendens till omvärdering. Den moderna tekniken är ju lockande att nyttja, men frön till en planta för andligt väx­ ande kan också gro i många människors medvetande efter den sådd som Sool-Öen utför. Lokal litteratur ger en god bild av vårt samhälle för utomstående. Även det småskaliga formatet kan vara av intresse för främmande besökare.

Sool-Öen är alltjämt en källa för många läsare att vidga kunskaperna om Sollerön och vår värld – såväl ur historisk som språklig och etnologisk grund. Redaktionen vill gärna presentera ett varierat material som belyser mångfalden i vår tillvaro. Såväl utomstående som lokala skribenter bidrar varje år med värdefullt material ur många synvinklar från forntid och nutid.

Redaktionen beklagar att en felaktig uppgift smög sig in i Sool-Öen år 2004. I bildtexten där Arvid Knutz poserar tillsammans med en flitig motionscyklist har denne fått fel namn. Han heter Ragnar Morling från Utby i Järna och ingenting annat.

Som tidigare nämnts har hembygdsboken Sool-Öen tagit namn efter Sollerön som finns i dokument från tidigt 1600-tal. Att solen ingår i såväl tidiga som senare namn är givet. Därför prydes varje årgång av Sool-Öens omslag med Solleröns sockenvapen där sol och vikingaskepp finns med som symboler för ön.

Redaktionen tackar alla skribenter som medverkat i årets Sool-Öen. Vi har en för­ hoppning att den tas emot med samma intresse från läsekretsen som tidigare år. Ett varmt tack även till de sponsorer som gör utgivningen möjlig.

Redaktionen


Landsat® ©ESA/Eurimage 2005 © Metria 2005
En mer exakt översiktsbild av Sollerön och Siljansområdet än en satellitbild kan man knappast få.

Den nya teknikens framsteg gör att detta är möjligt – en utveckling som knap­ past kunde anas bara för några decennier sedan. Skärpan är förbluffande god. Bilden ger även ett bra intryck av den enorma krater som bildades i jordskorpan vid det gigantiska meteornedslag som inträffade för hundratals miljoner år se­dan då den s.k. Siljansringen bildades. Randbergen har sedan dess eroderat ner men kan alltjämt skönjas. Siljan och Sollerön finns som synes i ringens västra begränsning.

Satellitbilden möter besökarna innanför entrédörren till kulturbyggnaden Soldi och är framställd av Bröderna Trädgårdh, Stockholm.

Foto: Torbjörn Nääs.

Redaktionen