Offertallen

Efter träsnitt av Otto Holmström.

Tallen var ett välkänt landmärke för buförande och sjöfarande mellan ön och fastlandet under hundratals år. Det ärevördiga trädet stod på ”fjerun” vid Gesundalandet till vägledning för sturbåtsroddare och bliktfiskare under gångna sekel. Den fälldes till marken en häftig stormnatt på 50-talet, mätt av ålder och sargad av djurs och människors hantering. Offertall – bara namnet påminner om den tid, när mynt eller djur offrades under rituella former för ett gott väder och god fiskelycka och för att de gudar som härskade över Siljans vatten måtte vara nådiga. Många minns den åldriga tallen och dess skiftande historia och den har även fångats av många fotografers objektiv.