Till läsaren 1990

Sool-Öen, Solleröns egen bygdekrönika, finns nu tillgänglig i ytterligare en utgåva, den nittonde i ordningen. Namnet Sool-Öen härrör som bekant från åldriga dokument som den äldsta kända benämningen på vår ö.

Solleröns ålderman Johan Svensson gjorde en gång kyrkoherden uppmärksam på hur vackert kyrkans valv var utformat. Olika sektioner med ursprung nedifrån det fundament som vilar på öns berggrund söker sig uppåt och sammanslutes i centrum av kyrkan. Det pelarlösa kyrkorummets öppna intryck ger en klarhet som för betraktaren ger anledning till stilla eftertänksamhet. En liknelse med vår bygdekrönika kan vara befogad. Skilda sektioner av vår tillvaros grund belyses av dokumentation och berättelser som förmedlas med vår krönika som samlande punkt.

”Förändringens vindar” är ett populärt uttryck som ofta kommer till användning vid påminnelser om forntid, nutid och framtid. Sool-Öen kan ses som en sådan påminnelse. Framtiden spirar likt ett strå ur bygdekulturens mylla och vår historiska grund är den rot som ger axet dess matighet. Sool-Öen kan också vara en källa till insikt och förståelse för det förgångna och kan ge vidgade vyer mot framtiden.

Uppslag och berättelser till vår krönika tenderar inte att sina. Ett rikt bildmaterial finns också att tillgå. Ständigt tillkommer nya medarbetare som ställer sina kunskaper till förfogande och ger Sool-Öen ett mångfacetterat innehåll.

Redaktionen tackar de bidragsgivare, såväl litterära som ekonomiska, som gjort utgåvan möjlig för spridning till trogna läsare.

Redaktionen