Till läsaren 1973

Vi är glada och tacksamma, att vår första krönika av år 1972 mottogs så välvilligt, att vi nu kan utge en även detta år, 1973. Den innehåller, liksom den förra, plock ur litet av varje, som läsaren kan förvissa sig om i innehållsförteckningen. Vi noterar tacksamt att vi fått bidrag från högt meriterade fackmän och lärda men också från berättare ur folkets djupa led. De förra är omistliga: de kan for oss förklara orsaker och sammanhang till ovärderlig nytta for framtiden. Men också de senare: de hjälper oss att tränga in i den förborgade folksjälen och spåra hur Sollerö-bon blivit den han är, hans arv och kynne och hans förmåga att utvecklas.

Redogörelsen for de olika föreningarnas och organisationernas verksamhet har fått anstå. Vi har i stället ägnat mer utrymme åt ett par ”rörelser”, Hembygdsforeningen, SIF, och den verksamhet som har som föremål Gesunda Bönhus.

Så vill vi i vår nya krönika bringa i dagen ytterligare några prov på den kultur, som spirat ur Solleröns kalkmylla. Måtte de ge läsaren insikt och nöje och förståelse, så att vi rätt kan fylla vår generations plats i de folkliga kultursammanhangen! Väl bekomme!

Sollerön i maj 1973. Redaktionen.