Till läsaren 2011

SOOL-ÖEN 40 år

Sool-Öen har utkommit med en bok varje år 1972 – 2011. Initiativtagarna till boken, Lilly Sterner Jonsson, Evald Håkansson och Gösta Schmidt har gått ur tiden. De skulle ha känt stolthet över att deras ide om en hembygdsbok lever vidare. Må den ge kunskap och förnöjelse även i fortsättningen!

Ända från starten blev Solleröns vackra sockenvapen signifikativt för Sool-Öen – på samtliga årgångar har framsidan prytts av vapnet – vikingaskeppet och solen, i gult på blå bakgrund.

Innehållsmässigt har Sool-Öen lagt stor vikt vid vår historiska bakgrund, eftersom den rymmer så många intressanta aspekter. Men många andra ämnen har funnits, t ex vårt soldmål som i alla utgåvor exemplifierats. Våra fäbodar och fäbodlivet har behandlats, liksom föreningslivet, hantverk och hemslöjd, jord- och skogsbruk. Många personer, som har skildrats i boken genom åren, har bidragit till vår kultur. Barn och ungdom har också medverkat, vilket vi gläder oss åt, uppmuntrar och ser fram emot även i fortsättningen.

Omkring 300 olika medarbetare har under åren bidragit med artiklar i Sool-Öen, såväl akademiker som professionella skriftställare, som behandlat sina ämnesområden, men framför allt vanligt solleröfolk, som nedtecknat minnen, erfarenheter, fakta och synpunkter på livet på Sollerön förr och nu.

Sool-Öen har också i många år kunnat presentera en värdefull fotodokumentation av Solleröns fotopionjärer, som Johan Öhman, Karl Lärka, Anders Lejon, Håll Nils Mattsson och Erik Pettersson m fl. Hittills har fotona hållits i svart-vitt men en nyhet för den 40-årsjubilerande Sool-Öen blir att boken förses med färgfoton. Till nyheterna hör även ett separat register över de artiklar som publicerats under de 40 åren.

Redaktionen känner glädje och tacksamhet över att allt fler anmäler sitt intresse att medverka och kommer med idéer och uppslag till artiklar, vilket bidrar till ett varierat innehåll och läsning. Det är vår förhoppning att årligen kunna åstadkomma en ny hembygdsbok och vår strävan är att läsekretsen även i framtiden ska få uppleva fler jubileer.

Redaktionen

Sollerö kyrka med fasadbelysning 2010.